وضع صحیح بدن :

ارتباطی کلی بین وضع صحیح بدن و سلامت جسم موجود است و این دو مکمل هم هستند. وضع صحیح بدن مانع وارد شدن فشار به اعضای داخلی بدن شده، به آنها آزادی عمل می دهد و در نتیجه باعث جریان بهتر خون و مانع وارد آمدن فشار بر عضلات و یا کشش نامناسب آنها می شود.

برای داشتن وضع صحیح و مناسب بدن باید مراکز «قوه جاذبه بدن» یعنی پا، ساق پا، کفل، بالا تنه، شانه و سر در یک خط عمودی باشد. اگر خط مستقیمی در حالت ایستاده از پهلو بکشیم، این خط باید از وسط گوش، سرشانه، وسط کفل، پشت زانو و قوزک پا بگذرد.

برای اصلاح وضع بدن، شخص باید قبل از هرچیز طرز قرار گرفتن صحیح اندامها را در حالات : ایستاده، نشسته و یا راه رفتن بداند.

طرز صحیح ایستادن :

1- پاها باید 15 سانتی متر از هم باز باشد. 2- سربالا قرار گیرد، مثل اینکه کتابی روی آن است. 3- سینه به طرف بیرون باشد. 4- معده و کفل تو و فشرده باشند. 5- شکم و پشت صاف و تورفته باشند. 6- زانوها خیلی کم از هم باز و آزاد باشند. 7- وزن بطور مساوی هر دو پا بخصوص کف پا قرار گیرد.

طرز صحیح نشستن :

1- روی تمام صندلی بنشینید، به طوری که کفل ها به پشت صندلی برسند. 2- تا آنجا که ممکن است بالا تنه را بالا بکشید 3- سینه را به طرف بیرون بدهید 4- پشت سر و گردن باید در امتداد یک خط مستقیم با پشت باشند. 5- در موقع خم شدن برای نوشتن از کفل خم شوید، به طوری که سر و شانه ها در یک خط مستقیم باقی بمانند

طرز صحیح راه رفتن :

1- زانوها و قوزک پا، چابک و نرم حرکت کنند. 2- انگشتان پا به طرف جلو قرار داشته باشند. 3- سر و سینه بالا باشد. 4- حرکت دادن ساق پاها مستقیماً از مفصل کفل صورت گیرد. 5- باید پاها را از زمین بلند کرد و به زمین گذارد و آنها را به زمین نکشید. 6- شانه ها و بازوان باید آزاد و نرم باشند.

اشخاص چاق مرکز «قوه جاذبه» بدن خود را به هم می زنند و در نتیجه مجبور می شوند که به طرف جلو خم شوند که این خود زانوها را خم می کند و باعث تورفتگی و انحنای بیشتر کمر و پشت شده، حالتی ایجاد می کند که آن را «پیری» می نامند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: