تمرینهای عمومی و آرامش فیزیکی، روانی و بینایی : نور، پالمینگ، بالانس، حرکات منحنی و غیره.

یک کاغذ کاملاً سفید و یک جعبه آبرنگ تهیه کنید. سه رنگ اصلی یعنی قرمز، زرد، و آبی را به کار ببرید. سپس از یک نفر که رنگها را به خوبی می بیند بخواهید که سه رنگ قرمز تند، زرد روشن و آبی را به طور موازی بکشد. این خطوط باید 5 سانتیمتر عرض و فاصله هریک با دیگری نیز 5 سانتیمتر باشد.

این سه رنگ، رنگهای اصلی طیف خورشیدی هستند. آنها را خوب نگاه کنید و به فرقی که میان آنها است دقت کنید و آنها را با قلم علامت بزنید. هنگامی که این سه رنگ خشک شدند قسمتهای مساوی قرمز و زرد (نارنجی)، آبی و زرد (سبز)، قرمز و آبی (بنفش) را مخلوط کنید. این سه رنگ را بین سه رنگ اولیه بکشید، یعنی نارنجی را بین قرمز و زرد و الی آخر. هنگامی که مجموع آنها خشک شد، یک قسمت از این کاغذ را به صورت مربعهای کوچک، با ضلعهای 5 سانتیمتر عرض و فاصله هریک با دیگری نیز 5 سانتیمتر باشد.

این سه رنگ، رنگهای اصلی طیف خورشیدی هستند. آنها را خوب نگاه کنید و به فرقی که میان آنها است دقت کنید و آنها را با قلم علامت بزنید. هنگامی که این سه رنگ خشک شدند قسمتهای مساوی قرمز و زرد (نارنجی)، آبی و زرد (سبز)، قرمز و آبی (بنفش) را مخلوط کنید. این سه رنگ را بین سه رنگ اولیه بکشید، یعنی نارنجی را بین قرمز و زرد و الی آخر. هنگامی که مجموع آنها خشک شد، یک قسمت از این کاغذ را به صورت مربعهای کوچک، با ضلعهای 5 سانتیمتری ببرید، آنها را منظم به شکل قرمز، نارنجی، زردف سبز، آبی و بنفش بچینید. پشت آنها را علامت بزنید و شماره گذاری کنید و آنها را به طور دائم در یک پاکت با خود حمل کنید و تا حد امکان آنها را نگاه کنید و دوباره آنها را به ترتیبی که در بالا نوشته شده بچینید (البته بدون توجه به شماره گذاری) به این طریق به سرعت رنگها را شناسایی خواهید کرد.

از مجلات و کتابها و کارت پستالهایی را که در آنها این شش رنگ به صورت واضح مشخص باشند پیدا کنید. قطعاتی از قسمتهای رنگی آنها را بریده و شماره گذاری کنید. به کمک دوست خود آنها را بررسی کنید.

همین رنگها را در طبیعت جستجو کنید. از صورتی، پرتقال نارنجی، کره زرد، چمن سبز، آسمان آبی، بنفشه و غیره ....

به سر در مغازه ها که رنگهای مختلفی دارند و عموماً بسیار تند و روشن هستند، نگاه کنید.

برای خوب خواندن یک متن رنگی سرتان را تکان داده و یا فقط نگاه را از یک حاشیه به حاشیه دیگر ببرید بدون اینکه توجه خود را به رنگ آن معطوف کنید. پس از این کار آنها بسیار بهتر با ایجاد اختلاف با رنگ متن کاغذ مشخص می شوند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: