نکاتی جهت پیشگیری از تجاوز جنسی

شما همیشه نمی توانید از تجاوز جنسی ممانعت نمایید ولی می توانید از مراحلی جهت کاهش احتمال آن تبعیت نمایید در اینجا بعضی روش ها که شاید کمک برسانند ذکر می شوند:

قراردادن محدودیت های جنسی

باید مشخص کنید چه میزانی از صمیمت بیش از حد است. این قضاوتی است که هر زمانی که با یک مرد تنها هستند باید داشته باشید. همیشه به خاطر بسپارید که شما این حق را دارید که برای خود محدودیت هایی قرار دهید و همچنین می توانید این محدودیت ها را بسته به شرایط تغییر دهید. حین تماس جنسی نیز در هیچ زمانی نباید احساس کنید که کنترل را از دست داده اید.

ارتباط

محدودیت های خود را به سایر افراد بشناسانید.

خود را بشناسید

به احساسات خود توجه کنید نگذارید شرایط بر قضاوت های خوب شما غلبه نمایند اگر فکر می کنید که مجبور به کاری هستید پس واقعا مجبور هستید و تحت فشار می باشید و این زمانی است که باید به رابطه خاتمه دهید.

شناخت موقعیت ها

گاهی اوقات شما می توانید موقعیت های منجر به تجاوز جنسی را پیش بینی کنید. به عنوان مثال از نگاه کردن به چشمان فردی که به شما خیره شده خودداری کنید. اگر فردی نسبت به شما خیلی نزدیک نشسته یا ایستاده از وی فاصله بگیرید، اگر شخصی راه را بر شما بست یا اطمینان ولی بدون برقراری تماس چشمی به جهت دیگری حرکت کنید. از افرادی که در هنگام صحبت با عملکرد خیلی صمیمانه برخورد می نمایند در حالی که این چنین نیستند اجتناب کنید.

جدی برخورد کنید

اگر فردی شما را ربود یا شما را تعقیب کرده یا به پاسخ منفی شما در برابر عمل یا محبتی اهمیت نداد با لحن محکمی از وی بخواهید که شما را رها کند. صحبت شما ممکن است خشن یا بی ادبانه به نظر آید ولی در چنین شرایطی ناگزیر هستید که بر خلاف انتظار صریح برخورد کنید. به خاطر داشته باشید عصبانی شدن طبیعی است. اگر برخورد صریح و جدی برای شما مشکل است می توانید در دوره هایی که برای این منظور وجود دارد شرکت نمایید. از تنها ماندن با افرادی که به خوبی نمی شناسید اجتناب کنید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: