شیر و شیر دهی پستان

به هر نسبت که خون سالم باشد شیرنیز سالم است. هرنوع خلط و آلودگی که در خون ایجاد شود بر کیفیت شیر اثر می گذارد.

اگر شیر به رنگ زرد تمایل دارد و کمی آبکی و تند مزه است نشان از نفوذ خلط صفرای خون در شیر است .

شیر پر مایه و غلیظ سوداوی در خود دارد .

اگر مزه شیر ترش و رنگ آن خیلی سفید باشد نشانه خلط بلغم است .

اگر شیر بسیار کم و به صورت رشته های نخ مانند بیرون می آید نشان دهنده کثیفی خون و خشکی مزاج است .

برای درمان هر یک از این حالات مسهلات مربوط را در بخش بیماریهای رحم ذکر کرده ایم و مسهل اخلاط چهارگانه را نیز که در همین زمینه موثر است بیان نمودیم. مسها عام وترنجبین و خاکشی همراه با سیستم غذایی مخصوص برای دفع اخلاط چهار گانه در درمان بند آمدن حیض گذشت. پس از پاکسازی از داروهای زیر هر کدام که در دسترس بود برای ازدیاد شیر و ارتقاء کیفیت آن مورد استفاده قرار دهید .

قدومه ،تخم خشخاش ، تخم شوید ،کاکل ذرت ،پنیرک ،گل گاو زبان ،رازیانه ،کرفس ،کنجد ،سیاه دانه ،آش گشنیز ،آش نخود ،آش جو ،نخود آب که ناشتا میل کنند ،آشی که با جو و نخود پخته شده و ناشتا میل کنند ،چغندر و آب آن ،آب جو ،مغز گوسفند ،گوشت گوسفند و پستان گوسفند ،شیر گاو ،انواع ماهی ومرغ ، ذرت آب پز که همراه با گرمک و طالبی و خربزه خورده شود. میزان گرمی و سردی غذای زن شیرده را با توجه به سردی و گرمی او در آن حال تعیین کنید. مثلاً اگر گرمی بر او غلبه کرده غذاهای خنک و اگر سردی غلبه کرده غذاهای گرم مصرف کند .

جلوگیری از زیادی شیر

اگر ریزش شیر به حدی است که از غذای کودک بیشتر است و از پستان ها سرازیر شده و یا به سینه ها فشار می آورد و ممکن است تبدیل به آبسه گردد باید نسبت به کم کردن آن اقدام نمود .

آنچه شهوت و آب پشت را کاهش می دهد میزان شیر را کاهش می دهد

تخم کاهو ، بذر البنج ،تخم سداب اجزا مساوی است .

دارو ها را نرم کوبیده و با آب خرفه صبح و ظهر و عصر هر بار 10 گرم میل کنید .

آب شنبلیله و مردار سنگ نقره ای و روغن گل را بر پستان بمالند.

شیر دهی پستان و جلوگیری از زیادی شیر آن

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: