کوچک کردن و سفت کردن پستان

دخترانی که می خواهند سینه های آنان خوش ریخت و بر آمده و سر بالا باشد می توانن از ضماد و پماد زیر استفاده کنند :

ضماد کوچک کردن پستان

گلنار فارسی ، اقاقیا ، سماق ، برگ مورد ، پوست انار ، کندر

داروها را بکوبید و نرم کنید و چند شب روی سینه ها ضماد کنید. اگر میخواهید نرم شود با سفیده تخم مرغ ممزوج و ضماد کنید و روزها از همان داروها به صورت کرم استفاده کنید :

کرم کوچک کردن پستان

همان داروها را با عرق مرزه یا آویشن یا برگ مورد یا افسنتین یا نعناع یا پونه هر کدام که مایل بودید بجوشانید تا عرق ها به نیمه برسد صاف کنید و با روغن کنجد و موم عسل روی شعله ملایم بجوشانید تا فقط روغن بماند از آتش بردارید و در حال سرد شدن مرتب بر هم زنید تا به صورت مرهم منعقد شود. هر روز روی سینه ها بمالید .

نسخه های دیگر

پوست خشخاش 3 گرم ، شوکران 6 گرم ، سفیداب قلع 10 گرم ،گل ارمنی شسته 10 گرم ،اقاقیا 10 گرم، عدس 20 گرم .

داروها را بکوبید و با سرکه خمیر کنید وروی سینه ها ضماد کرده و ببندید تا 24 ساعت باز نکنید و هر ماه 3 بار این کار را تکرار کنید می توانید مازو را هم به داروهای فوق بیافزایید (استفاده از مازو باعث تولید رنگ بنفش خواهد شد که پس از چند روز برطرف می گردد.)

زاج نرم را ساییده ودر روغن گاو حل کرده و ضماد کنند و هر روز تکرارکنند .

صدف سوخته ، آرد جو و سرکه باهم ضماد شوند .

اقاقیا و صمغ عربی را هرشب تا صبح ضماد کنند .

مصطکی، مازو و کندر را نرم کوبیده و با سرکه ممزوج کرده ضماد نمایند، همان دارو ها را با سرکه پخته و هنگام مصرف با سفیده تخم مرغ ضماد کنند. اگر بذر البنج را کوبیده و نرم کرده و روی سینه ها ضماد کنند و تکرار نمایند مانع بزرگ شدن پستان می شود .

خاک معمولی را با عسل ممزوج کرده و بر سینه ها ببندند. یا خاک معمولی را با تریاک و نان خیس شده و عسل قاطی کرده ضماد کنند .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: