آیا بدن انسان بدون هیچ مکانیزمی برای کسب وزن مناسب رها شده است؟

با در نظر گرفتن تمام این نکات، آیا به نظر شما، امکان پذیر است که این ماشین و دستگاه بی همتا، بدون هیچ مکانیزمی برای کسب وزن مناسب، همچنان رها شده باشد؟ نه! این غیر ممکن است. سیستم های عملیاتی مخصوصی برای ذخیره سازی به طور خود به خود از لحظه تولد اولین سلول انسان در بدنش ساخته شده. سلامتی و تندرستی حقی است که از بدو تولد به انسان داده شده و اضافه وزن جزو آن سلامتی نیست! یک گیاه هم، مثل بدن شما که همیشه در جست و جوی بهترین است، از منبع نور، در هر کجایی از اطاق که باشد تا حد ممکن، تغذیه می کند. درست مثل یک روند زیستی و حیاتی خودکار، مثل نفس کشیدن و پلک زدن، بدن انسان هم پیوسته در جست و جوی سلامت است.

راز این قضیه همین جاست که چطور راه رسیدن و دستیابی به آن را آسان کنیم. به هر شکلی که در محیط اطرافمان مداخله کنیم بر سلامتمان اثر گذاشته ایم ولی هیچ یک از محیط های زندگی ما که شامل احتیاجات زیستی ماست، زشت تر و آشکارتر از زمانی که در پرهیز غذایی هستیم مورد حمله های وحشیانه قرار نمی گیرد. اگر شما مشکل وزن دارید، شکی نیست که غذایی که به بدنتان می رسانید بزرگ ترین حربه ای است که برای حل این مشکل بدست دارید. در تمام مراکز سلامت و تندرستی روز به روز اطلاعات بیشتری راجع به ارتباط غذا و سلامت کشف می شود و موضوعات مبهم بسیاری روشن می شود.

دکتر دیوید روبن در نامه ای به همکارش در پرفروش ترین کتابش به نام هر چه می خواهید راجع به تغذیه بدانید می نویسد: مجموعه ای از مواد هستند که بر بدن بیماران ما بیشتر از مواد مخدر اثر دارند. آن مجموعه غذاها هستند. با وجود این که سعی کرده ایم که هیچ اشتباهی در کارمان نکنیم، با این حال به آن قسمت دارویی توجه نکرده ایم. اطلاعات پزشکی از آن غافل مانده، درون ما از آن غافل مانده. حیات ما هم از آن غافل مانده. و به خاطر خدا، می بایست از آن عده بیماران که تعداد قابل توجهیند، مراقبت کنیم. اما با چاپ های پی در پی مجلات پزشکی، دیگر کاملا مشهود است که این عده بیماران از غذاهایی که می خورند و یا به گونه ای نمی خورند، بیمارند.

سپس در جای دیگر از کتابش چنین می گوید: مردم امریکا، بزرگ ترین تهدید برای زندگی شما و فرزندانتان آن سلاح هسته ای وحشتناک نیست، آن چیزی است که امشب در بشقاب شامتان خواهید خورد.

سازمان اهداف پرهیز غذایی برای ایالات متحده که توسط اعضاء منتخب کمیته تغذیه و احتیاجات بشر و سنای امریکا سازمان یافته است چنین می گوید: به عنوان یک ملت معتقدیم که دارو و تکنولوژی و پیشرفت های پزشکی می تواند بسیاری از مشکلات بزرگ و اساسی ما را حل کند. راه عوامل موثری مانند پرهیزهای صحیح غذایی در سرطان و امراض قلبی همیشه با تاکید بر مداوای این امراض با معجزه علم پزشکی جدید بسته شده است. توجه داشته باشید، مداوا نه پیشگیری! این شعار روزانه همه ما بوده است. مشکلات هرگز نمی تواند فقط با تجویزات پزشکی حل شود. سلامت افراد و تندرستی مردم با انواع عوامل زیستی، رفتاری و محیطی است که مشخص می شود، هیچ کدام این عوامل مهم تر از غذایی که می خوریم نیست.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: