تغییر الگوی رفتاری کودکان چگونه رخ میدهد؟

بعد از 6 ماهگی رفتار کودک شما ممکن است تغییر کند. او قبلاً با افراد غریبه با لبخند برخورد می کرد از 6 ماهگی به بعد با دیدن غریبه ها نگران و مضطرب می گردد. کودک شما اکنون به مرحله ای رسیده است که هر صدا یا تصویر جدید را باید مدتی بررسی کند تا با آن آشنا شود. این نگرانی را اصطلاحاً نگرانی از غریبه ها می نامند و اغلب هنگامی بیشتر بروز می کند که شما او را تنها می گذارید. او در مرحله ای از رشد و نمو قرار دارد که به تغییرات خیلی حساس است و به نظر می رسد که بطور ناگهانی بیشتر متکی به شما شده است. او بیشتر گریه می کند و به شما می چسبد. در اواخر یکسالگی کودک ممکن است به بعضی چیزها مثل پتو، شیشه شیر یا انگشت شستش علاقه زیادی نشان دهد و با آنها احساس آرامش کند.

در طی 6 ماه بعد تا یکسالگی، کودک در مقابل غریبه ها ساکت و تودار بوده اما با افراد فامیل و آشنا خیلی با محبت رفتار می کند. او ممکن است خیلی به شما بچسبد، بطوری که هرگونه تنها گذاشتن و جدایی از او برایش ناراحت کننده باشد. این وابستگی ممکن است برای شما مشکل آفرین باشد اما باید قبول کنید که این یک مرحله مهم از رشد و نمو کودک است. اکنون کودک شما افراد را شناسایی کرده و بطور انتخابی با آنها برخورد می کند. او با استفاده از این ارتباطها، جهان خود را کشف می کند. اکنون که او کمی بزرگتر شده است، با صداهایی که از خود در می آورد باعث توجه اطرافیان به خود می شود او ممکن است با ادا در آوردن موجب خنده شما شود و هرچه بیشتر شما به این کارها علاقه نشان دهید او بیشتر آنها را تکرار می کند و این اولین کنترل واقعی او پیرامون اجتماعش می باشد.

کودک شما هنگامی که در بغل شماست احساس آرامش می کند، اما ممکن است از مادربزرگش که کمتر او را می شناسد احساس غریبی کند.

تا یکسالگی او احتمالاً درک خواهد کرد که او به عنوان یک موجود وجود دارد او ممکن است برای توصیف خودش کلمه یا صدایی را بیان کند. با این حال مهارتهای اجتماعی او هنوز خیلی محدود هستند و او علاقه کمی به افرادی غیر از محدوده اطرافش دارد از نظر کودک شما، سایر کودکان مثل اشیاء بی جان هستند و او به آنها به عنوان همبازی نگاه نمی کند.

تا هنگامی که کودک درک اجتماعی کافی داشته باشد و بتواند با بقیه کودکان دوست شود، دو سه سالی طول خواهد کشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: