رابطه مثل رانندگی کردن در یک بزرگراه هست شما از اتومبیل جلویی باید فاصله مشخصی ایجاد کنید نه آنقدر نزدیک که اگر راننده جلویی ترمز کرد نتوانید وسیله خود را از برخورد به خودروی او مانع شوید نه آنقدر دور که به دلیل فاصله زیا دِ شما، راننده های دیگر طمع کنند تا فاصله بین شما و او را پر کنند. اصولا افراد در روابط آنقدر به طرف مقابل نزدیک میشوند و اصطلاحاً به او می چسبند که به او اجازه تنفس نمی دهند و به محض اینکه سمت مقابل تغییر رفتار  میدهد یا سعی میکند کمی نسبت به ما ترمز کند با سر به او برخورد میکنیم، اگر هم که خیلی فاصله بگیریم که طبیعتا عرصه برای شخص دیگری باز میشود که رابطه جدیدی از نوع رابطه ما با او یا با ما ایجاد کرده و ما را کنار بزند. سعی کنید در روابط، همیشه حسی از ولع و تشنگی همراه با امکان تامین و دسترسی را در سمت مقابل نسبت به خود ایجاد کنید او را از اشتیاق و محبت خود سیراب بکنید اما مواظب باشید اشباع نشود اصولاً منِ ذهنی قادر به درک اشتیاق زیاد نیست و آن را قضاوت به خطا میکند. به طرف مقابل اجازه نفس کشیدن بدهید و همه فضای اطرافش را اِشغال نکنید اما در عین حال نشان دهید که به او مشتاق و راغب و وفادار هستید و آسایش و آرامش او را بیش از منافع خود ترجیح میدهید. شاید این مهارت در مورد روابط عاطفی بیشتر کاربرد داشته باشد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: