اثر شیوه زندگی بر تشکیل خانواده

بسیاری از چیزهایی که برایمان خیلی مهم است، مانند این مطالب ما که هستیم؟ و ما چه کاری را انجام می دهیم ؟ و .... به دنبال ورود بچه به زندگی جدیدمان تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

زمان

امروزه اکثر افراد جوان و والدین جدید با وجود مشغولیت زیاد می پذیرند که داشتن فرزند- به هر صورت قابل قبول است.

ولی در عمل، آنها نمی پذیرند که برای رسیدگی و توجه به کودکان و نوزادان، نیاز به زمان کافی دارند. والدین همیشه وقت کمتری را به آنها اختصاص می دهند، کمتر از آن مقداری که به خود می رسند، و کمتر از مقداری که برای دیگران قائل می شوند و حتی کمتر از زمانی که برای همسرشان وقت صرف می کنند و ...

پول

تجربه نشان داده است که یک عضو جدید تنها جدید تنها 15 تا 25 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد، اما این هزینه فقط مربوط به لباس و وسایل کودک است. زیرا هزینه های پنهانی، مانند گرما برای کودک و نقل و انتقال اونیز باید در نظر گرفته شود و حتی اگر کودک دیگری دارید، مخارجی چون خوردن غذا در بیرون، تفریح و یا بلند پروازی های دیگر را باید در نظر بگیرید.

روابط

نه تنها روابط زوجین باهم تغییر می یابد، بلکه روابط آنها با والدینشان نیز تغییر می کند و حتی ممکن است احساس کنند که تمایل دارند دوستی های قبلی را با دوستان قدیمی کمتر کرده و از ارتباط با دوستان و والدین جدید- مثل خودشان لذت ببرند.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: