ژن های وراثتی

نیمی از ژن های کودک از طرف مادر توسط تخمک و نیم دیگر از طرف پدر توسط اسپرم به او انتقال می یابد.

تخمک و اسپرم هر کدام حاوی مخلوطی از ژن های زوجین می باشند. بنابراین هر کودک، مجموع منفردی از ژن های پدر و مادرش را به صورت انتخابی به ارث می برد که این مجموعه با آنچه کودکان بعدی به ارث می برند، متفاوت می باشد.

یک ژن می تواند غالب (که خود را به خوبی نشان می دهد) و یا مغلوب باشد (شانس مشاهده این نوع ژن یک در چهار است)

بنابراین ژن های غالب بر ژن های مغلوب اثر گذارند. مثل ژن رنگ قهوه ای چشم ژن غالب بر ژن رنگ آبی چشم که مغلوب است مسلط می گردد و کودک با چشم قهوه ای متولد می شود.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
: امتیاز : 1 تعداد رای : 0
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: