شناخت توانایی ها و استعدادها

همه ما در وجود خود ، از استعدادهایی برخورداریم. کافی است این نیروها را بشناسیم و برای رسیدن به کاهش وزن، آنها را به کار گیریم.

ارزیابی :

در این مرحله باید به مدت چهار روز، و هر روز پنج دقیقه رعایت برنامه غذایی و تحرک خود را بررسی کنیم و مشخص کنیم که کارهای ما چقدر به دنبال اراده است و آیا پس از آن، اراده پیگیری و ثبات داریم یا اجساسات و محرک های بیرونی ما را متوقف می کند؟ تعیین کنیم که چند درصد از اعمال ما به صورت عادت و خالی از اراده است. در این مرحله پی خواهیم برد که اراده ما لااقل در بعضی از موارد نارساست و خواهیم دید که اگر بعضی از اعمال ما با اراده قوی انجام شود، بازده خیلی بیشتری خواهیم داشت و به اهمیت تقویت اراده پی خواهیم برد.

برای ارزیابی تمام کارها و فعالیت های شبانه روزی، برنامه ای مدون و منظم داشته باشید. بدین منظور از جدولی استفاده کنید که در ستون افقی آن، ساعات شبانه روز و در ستون عمودی، ایام هفته را یادداشت و تمام کارهای روزانه- تغذیه، خواب، استراحت، ورزش، مطالعه را در آن درج کنید و هر فعالیتی را در زممان خاص خود، در جدول بنویسید و هیچ زمانی را بدون کار، خالی نگذارید. هرروز صبح با نگاهی به آن برنامه، به اجرای دقیق آن بپردازید و شب ها، قبل از خواب، آن را محاسبه و ارزیابی کنید. شایسته است همچون یک محاسبه گر جدی و قاطع، فعالیت های روزانه و میزان موفقیت خود در انجام دادن آن ها را بررسی کنید و در صورت موفقیت خود را تشویق و در صورت تخلف و سهل انگاری در اجرا، خود را تنبیه کنید.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: