آینده پزشکی: از پیشگیری به بازآفرینش

بگذارید آینده را در سال 2025 مجسم کنیم و ببینیم که چگونه بیماری ها پیشگیری میشوند: پیش از تولد کاسیدی والدین،(Cassidy) و پزشکان او میدانستند که مسئلهای وجود دارد. پزشکان از شرایط این دختر از طریق کلینیک مدبوت (MedBot) اطلاع یافتند. این کلینیک خودکار به صورت یک برنامة کاربردی شبکة ابری (Cloud Network) تشخیص پزشکی است که با توالی یابی DNAمادر وی و فعال سازی داده های بزرگ و نیز شبیه سازی سلامت جمعیت با هدف درک بهتر از مسائل احتمالی سلامت، کار خود را انجام میدهد.

مادر، هنگام روزآمد کردن تلفن همراهش، ژنوم خود را نیز در Apple iHealth watch توالی یابی نموده و به وجود یک نقص ژنتیکی در ژن45PV پی برد. کشف این نقص ژنتیکی به آنها گوشزد نمود که باید کاری فوری انجام دهند. این ژن جهش یافته با نقص ایمنی و با استعداد به ایجاد سرطان ریه در بزرگسالی، توأم است.

پزشک آن ها (DocBot) در مرکز زیستی حیات بخش در تایلند از طریق وب تلفن همراه با آنها تماس گرفته و پیشگویی آینده را پیرامون موضوع ارائه داد. آنها با برنامة شاخص طول عمر در تایلند هم پیمان بودند و در بیمارستان بامرنگراد (Bumrungrad) که پیشتاز در آسیا بود تحت مراقبتهای دقیق پزشکی قرار داشتند.

آنها با ژنتکس (GeneTechs) از طریق ارائه دهندة خدمات پزشکی که حاملگی را تحت پایش خود قرار داده بود، تماس گرفتند. ژنتکس در حال شناسایی و یافت مدلهای درمانی بر پایة ژن درمانی برای وی بود. این مرکز، یک واکسن ژنتیکی ویژة بیمار را برای زدودن مسئله، در پیش از تولد کاسیدی، شبیه سازی کرد. در سال 2025 ، ژن درمانی پیشگیرانه یک شیوة استاندارد برای پیشگیری از بیماری قلمداد میشود.

بدون این ژن درمانی، کاسیدی حیاتی آمیخته با خطر بیماری سیستم ایمنی خواهد داشت. ولی هم اکنون او شانس زیادی برای یک زندگی طبیعی، بدور از بیماری و زیان برخاسته از سرطان را تجربه میکند. بر پایة تولی سازی DNA کاسیدی، او تا زمانی که در رحم مادرخود بود، مستعد بیماری دیگری نبود و شانس داشتن یک زندگی به دور از بیماری و آغازی تازه را خواهد داشت.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: