ابروها : در بسیاری از بیماری های جدی و شدید ممکن است ابروها نازک شده و یا کاملاً بریزند. اگر خط اصلی ابروهای خود را بیابید می توانید با رعایت چند نکته ی کوچک، ظاهری طبیعی و سالم داشته باشید.

توجه کنید : عکسی از خودتان از نمای نزدیک، قبل از شروع بیماری یا درمان بیابید.

- از یک رنگ قلم مویی ابرو یا مدادی به رنگ موهای خودتان استفاده کنید.

- مداد را مستقیم در برابر بینی خود بگیرید. سپس به طور موازی با این خط مداد را به طرف گوشه ی داخلی چشم بکشید از همین نقطه است که ابرو باید شروع شود.

- درست بالای استخوان ابرو نقطه بگذارید.

- مستقیم به جلو نگاه کنید و مدادی را موازی با گوشه ی خارجی بخش رنگی چشم قرار دهید. نقطه ای در بالاترین قسمت خط ابرو بگذارید.

- مدادی را به شکل اریب از گوشه ی خارجی بینی تا گوشه ی خارجی چشم بگیرید و نقطه ای بگذارید. این نقطه محل پایان یافتن ابرو را نشان می دهد. توجه کنید : انتهای خارجی ابرو نباید از گوشه ی داخلی آن پایین تر باشد در غیر این صورت چهره ای عبوس خواهید یافت.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: