چرخه ی رنگ

همانطور که می دانید رنگهای مختلف از سه رنگی اصلی آبی، زرد و قرمز تشکیل شده اند. به این 3 رنگ رنگهای اولیه (Primary) گفته می شود.

از ترکیب رنگهای اولیه رنگهای ثانویه (Secondary) پدید می آیند که عبارتند از سبز(آبی +زرد)، بنفش (آبی+ قرمز) و نارنجی (زرد+ قرمز) در صورتی که رنگ های شبیه به هم را در محیط یک دایره کنار هم قرار می دهیم همانند آنچه در رنگین کمان رخ داده است. دایره رنگ (Color circle) یا چرخه رنگ (Color wheel) را تشکیل داده ایم که در شکل زیر دیده می شود. رنگ های مقابل هم در چرخه رنگ اثر یکدیگر را خنثی (Negate) می کنند.

جدول رنگ

یکی از مهمترین اصول رنگ کردن مو تعیین رنگ طبیعی مو می باشد. هنگامیکه شما رنگی را در کاتالوگ رنگ مو انتخاب می کنید رنگی که شما انتخاب می کنید معمولاً به دست نمی آید زیرا همواره :

رنگ طبیعی مو + رنگ مصنوعی= نتیجه نهایی

ترازهای رنگ مو

تراز درجه تیره و یا روشن بودن مو را نشان می دهد. هر رنگی می تواند در اثر افزودن رنگ سفید و یا مشکی روشنتر و یا تیره تر شود. تراز کلیه رنگها (طبیعی و مصنوعی) از یک تا ده طبقه بندی می گردد. 1 نشاندهنده رنگ مشکی و 10 نشاندهنده تیره ترین بلوند است. Tint سایه رنگ : با افزودن سفید به یک رنگ مشخص سایه رنگهای مختلف مربوط به آن رنگ تشکیل می شود

Tint= color + white

Shade سایه : با افزودن سیاه به یک رنگ مشخص سایه های مختلف مربوط به آن رنگ تشکیل می شود.

Shade = color + Black

فعل و انفعالات شیمیایی رنگ کردن موها

در رنگ موهای موقتی و نیمه دایمی مولکولهای رنگ با رنگدانه های طبیعی خود موها امتزاجی حاصل نمی کنند و در واقع یک پوشش معمولی از رنگ هستند که روی سطح مو می پوشانند (موقتی) و یا به داخل محور مو نفوذ می کنند (نیمه دایمی)

مولکولهای رنگ موهای نیمه دایمی از همان راهی که به داخل محور مو رفتند بعد از چند بار شستشو از محور موها خارج می شوند. اما در رنگ موهای دایمی نقش واکنشهای اکسیداسیونی بحدی است که این رنگ موها را رنگهای اکسیداسیونی هم نام برده اند. جزء اصلی رنگ موهای دایمی یک ترکیب آروماتیک است که حداقل دو گروه الکترون دهنده در موقعیت 1 و 4 دارد. مانند پارافنلین دی آرمین که در واقع اولین رنگ موی مصنوعی ساخته شده توسط بشر بوده است.

این نوع ملکولها وقتی در مجاورت یک ترکیب اکسید کننده مثل هیدروژن پراکسید، اکسید می شوند ترکیب واسطه ای ایجاد می کنند که در ترکیب با ملکولهای دیگر از جمله رنگدانه های طبیعی خود موها ملکولهای بزرگتری ایجاد می نمایند و به همین دلیل در محور موها به دام می افتند و از آن خارج نمی شود به همین جهت اثر آنها دایمی می شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: