لب های خود را قبل از آرایش خوب نگاه کنید تا بتوانید فرم آنها را تشخیص دهیداگر فرم لب هایتان به شما می آید و زیبا و مناسب است مطابق سه مرحله زیر برای آرایش لب خود عمل کنید.

آماده کردن

آماده کردن سطح لب ها برای آسانتر شدن استفاده از روژلب و طولانی کردن ماندگاری آن با استفاده از ثابت نگهدارنده روژلب وصاف کننده سطح لب ها.

 

کشیدن خط لب ومتعادل کردن آن در صورت نیاز با قلم دور لب

 

با استفاده از روژلب با رنگ های متناسب با نوع آرایش درخشندگی و زنانگی را به لب های خود ببخشید.

 

اگر لب هایتان بسیار باریک یا نامتعادل هستند می توانید به کمک یک قلم دور لب اطراف آن را طوری که زیاد مشخص نباشد فرم دهید.

 

برای اصلاح کردن لب های باریک

 

دور لب خود خط مرتبی بکشید که از دور لب معمولی خودتان بیرون تر باشد سپس روژ لب بزنید.

 

برای اصلاح لب های نامتناسب

 

اطراف قسمت های باریک لب خود یک خط بکشید طوری که خط لبتان از خط لب طبیعی کمی بیرون زده باشد سپس قسمت دیگر لبتان را درست روی خط لب ها بکشید در انتها از روژ لب استفاده کنید.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: