در مورد چگونگی آرایش و گریم ابروها نکات زیر را در نظر بگیرید:

بهتر است برای چهره های درشت ، سر ابروها چهار گوش ، آرک دار و بلند باشد.

برای چهره های ظریف در صورت تمایل سر ابروها گرد باشد و برای اینچنین چهره هایی، ابروهای کمانی توصیه می گردد.

در هنگام گریم کردن، بهترین رنگ برای ابرو، ترکیب رنگ نارنجی و مشکی پالت های رنگی است که روی پایه ی چهار می زنیم. یعنی اگر ابرو مشکی بود ، باید ابتدا توسط رنگ، به پایه ۴ برسد.

eyebrow3

با قلموی شماره ی صفر مخصوص گریم یک مقدار از رنگ نارنجی را برداشته و بر روی در پالت می مالیم ، بعد از چند بار بهم زدن روی در مقدار کمی مشکی به آن اضافه می کنیم و مجددا با قلمو هم می زنیم و توی ابرو می کشیم . اگر جاهایی از ابرو خالی بود اول توی آن را می کشیم، درست مثل اینکه می خواهیم یک مژه بکشیم و بعد آن رنگ را بر روی ابرو می کشیم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: