chin1در آرایش چهره، آرایش چانه در زیابیی بسیار مهم می باشد. در این باره، به ذکر نکاتی چند می پردازیم:

اگر حجم چانه نسبت به چهره شما کوچک و عقب است، شما می توانید دقیقا روی حجم چانه سایه ی روشن کار کنید.

برای چانه های صاف، شما می توانید زیر لب سایه ی تیره و روی چانه سایه ی روشن کار نمایید.

اما برای چانه هایی که جلو هستند شما باید دقیقا روی حجم چانه را سایه ی تیره کار کنید.

و در آخر برای چانه هایی که غبغب دارند، شما می توانید زیر چانه را سایه ی تیره کار نمایید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: