برای آرایش اجزای صورت از بالاترین قسمت، یعنی ابروها شروع می کنیم. اولین نکته این است به طور کلی تاتو را توصیه نمی کنیم، هر چند این روزها خیلی هم مد شده است. حتی بهتر است از کشیدن مداد ابرو، در داخل ابروها نیز خودداری کنید.

درست است که پررنگ تر بودن ابروها نسبت به دیگر اجزای صورت باعث زیباتر شدن چهره می شود، اما پررنگ بودن بیش از حد آنها هم مصنوعی به نظر می رسد.

ابرو5

در تمام مراحل آرایش باید توجه داشته باشید نباید اجزای صورت به نحو غیرطبیعی آرایش شوند چون زیبایی آرایش، به محو بودن آن است.

برای پر کردن ابروها بهتر است یک رنگ از سایه چشم خود را انتخاب کنید که هماهنگی بیشتری با رنگ طبیعی ابروهای شما دارد.

یک برس ابرو را که تا حدودی نوک آن نازک تر از سایر قسمت هایش چیده شده بردارید و به به مورد نظربمالید. سپس با چند ضربه، اضافات پودر سایه را از برس تکانده و برس را با ضربات آرام، داخل ابروی خود بزنید.

این کار را از داخلی ترین گوشه ابرو (تاج ابرو) شروع کنید و دقیقاً در امتداد خط طبیعی ابروی خود به سمت انتهای آن بروید.

اگر تمام مراحل آرایش خود را در نور طبیعی و روشنایی روز انجام دهید نتیجه مطلوب تری خواهید داشت.