خصوصیات افراد خشمگین

خیلی از افراد همیشه دچار حالتی شبیه خشم یا غصب هستند. البته این وضع نیز اشکال مختلف دارد. ولی مقصودمان در اینجا افرادی است که بد برخورد هستند، خودشان را می گیرند، با نگاهی تحقیرآمیز به دیگران نگاه می کنند، سایرین را حقیر می شمارند، در چهره شان صلابت بیش از حد، انقباض شدید عضلات، درهم رفتگی ابروان، چشمان پرخون، بینی سیخ شده دیده می شود، شاید تصور می کنند که در جهان فقط خداوند یک نفر با مشخصات و خصایص خاصی آفریده است و آن کس هم اوست. از خود راضی هستند، با تندی، خشونت با دیگران به خصوص زیر دستان خود حرف می زنند و وقتی چیزی را گفتند از حرف خود پایین نمی آیند، حرف حرف مرد است و مرد واقعی هم فقط او است. وقتی راجع به کاری تصمیمی بگیرند اگر تمام دنیا جمع شوند ثابت کنند که او اشتباه کرده و قبول نمی کنند، مرغ فقط یک پا دارد. و جز حرف او هیچ گفته و سخن درست و صحیح نیست. این افراد متاسفانه به محض اینکه مسئله ای را مطابق میل خود نیافتند فوری از حالت تعادل خارج شده و عصبانی و خشن می شوند و صدای خود را برای اثبات حرف خود و به کرسی نشاندن آن بلند می کنند و تاب و تحمل هیچکس حتی نزدیک ترین افراد خود را ندارند و بالاخره اگر برحسب اتفاق به آنها ثابت شد که اشتباه می کنند حاضر نیستند عقیده خود را تغییر دهند و از خر شیطان پایین بیایند. با علم به اینکه سخن و فکر آنها باطل است برای آنکه شخصیت و حرف خود را نشکنند همان طور ایستادگی می کنند و هیچ دلیل و برهان و ایده ای برایشان کارساز نیست و کاربردی ندارد. بهرحال ما و شما ممکن است زیاد به این نوع افراد برخورد کنیم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: