پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، در یافته های جدید به دست آمده اعلام کردندکه پیچ خوردگی های پروتئین تائو برای رشته های عصبی سمی هستند و گسترش آنها در مغز می تواند مرگ بافت مغزی و کاهش عملکرد شناختی را به دنبال داشته باشد.

به نظر می رسد این پیچ خوردگی ها در مراحل ابتدایی بیماری، به عنوان نخستین نشانه های بدون علامت آلزایمر، در مراحل بعدی بروز کرده و علامت دار می شود.

کشف ناحیه اتصال ریزلوله تائو در مایعات مغزی نخاعی شیوه ای جدید برای تشخیص مبتلایان به آلزایمر در مراحل اولیه بیماری است که فرد هنوز علامت دار نشده و بیماری او پنهان است. در شروع بیماری، علائم خفیف بوده و به آسانی نمی توان بیماری را تشخیص داد.

به طور قطع، این تشخیص زودهنگام بیماری، به محققان در یافتن درمان های مؤثرتر این بیماری مخرب کمک می کند و می توانند در همان مراحل ابتدایی با جلوگیری از گسترش پروتئین تائو، مانع از گسترش سمی شدن مغز شوند.

 شاخص زیستی مایع مغزی نخاعی که ناحیه اتصال ریزلوله تائو محسوب می شود، با اندازه گیری میزان پروتئین تائو که عامل ایجاد این پیچ خوردگی هاست، مرحله ای از بیماری را که فرد در آن قرار دارد، مشخص می کند.

محققان معتقدند که با تفسیر تأثیر پروتئین تائو در بیماری آلزایمر و نقش آن در بروز مراحل بیماری، دیگر نیازی به استفاده از اسکن مغز برای تشخیص وضعیت بیمار نیست. درواقع، آلزایمر زمانی آغاز می شود که پروتئین مغزی موسوم به آمیلوئید شروع به تشکیل پلاک هایی در مغز می کند.

در مرحله آمیلوئیدی که بین دو دهه یا بیشتر طول می کشد، بیماران مبتلا هیچ نشانه ای از کاهش عملکرد شناختی از خود نشان نمی دهند. با وجود این، در مدت زمان کمی بعد از گسترش پیچ خوردگی های تائو در رشته های عصبی، نشانه هایی از کاهش حافظه و گیجی در بیماران بروز می کند و اسکن های مغزی می تواند افزایش کوچک شدن بافت مغز را نشان دهد.

این پیچ خوردگی ها را می توان با اسکن های مغزی مشاهده کرد اما اسکن مغزی فرآیند بسیار زمان بر و پرهزینه ای است که همیشه هم در دسترس نیست.محققان در حال یافتن نوعی آزمایش خون برای تشخیص آلزایمر بر پایه شناسایی آمیلوئید یا نوعی از پروتئین تائو هستند. اما هیچ کدام از این تست ها قادر به اندازه گیری پیچ خوردگی های تائو به عنوان مرحله ای از بیماری آلزایمر نیستند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: