مه شو اشک سنگ این دختر که بسیار عجیب است  اما دختری در هند هست که اشک سنگ میریزد تمام انسان های جهان، هنگام گریه، اشکهایی به یک شکل دارند اما این مسئله برای همه یکسان نیست و هستند افرادی که اشک هایی متفاوت دارند یک دختر 15 ساله، اهل یکی از روستاهای هند هنگام گریه کردن سنگ های کوچکی از چشمانش خارج میشود. او دو ماه است که به این مشکل مبتلا شده و پزشکان هیچ توضیحی برای این اتفاق ندارند. طبق اظهارات خانواده، این سنگ های کوچک، اولین بار از تاریخ 17 جولای از چشمان او بیرون آمد. این اتفاق تکرار شد و هر بار 15 عدد از این سنگ های کوچک پایین می ریخت.

اشگ سنگی

اشک های سنگی

بیش از 70 عدد سنگ حاصل از اشک های او در عرض این دو ماه جمع شده است که یک پدیده بسیار عجیب و غریب است. ظاهراً این دختر نوجوان صبح ها حدود ساعت 6 صبح این سنگ های تجمع یافته را از اطراف چشمانش جمع می کند.

حتی در ویدئویی که دو روز پیش وایرال شد، این اشک های سنگی که از چشم چپش بیرون می آمد، به شدت مورد توجه قرار گرفت . در عرض این دو ماه کم کم خویشاوندان و حتی اهالی دهکده و روستاها از این موضوع باخبر شدند.

چشم پزشکان بر این عقیده هستند که این اتفاق غیر ممکن است و برای هیچ کس رخ نمی دهد، به همین دلیل علمی برای آن ندارند. بعضی عقیده داشتند که از قبل صحنه سازی کرده و این سنگ ها را گوشه چشمش نگه داشته و در داخل ویدئو آن ها را پایین می اندازد اما با توضیحات و ویدئوهای بعدی روشن شد که اینطور نیست و هیچ صحنه سازی وجود نداشته و ماجرا حقیقت دارد.

از طرفی خانواده این دختر هم از نظر مالی آنقدر موقعیت خوبی ندارند که بخواهند آزمایش های پزشکی و تخصصی از او به عمل بیاورند و در نتیجه این قضیه هنوز مانند یک راز و یا مسئله حل نشده باقی مانده است.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۷ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: