سمیه نور به عنوان بانوی پیشگام صنعت مالی خاورمیانه سال ۲۰۲۳ خاور میانه انتخاب شد
 

سمیه نور به عنوان بانوی پیشگام صنعت مالی خاورمیانه سال ۲۰۲۳ خاور میانه انتخاب شد

یک زن ایرانی به عنوان بانوی پیشگام صنعت مالی خاورمیانه سال ۲۰۲۳ خاور میانه انتخاب شد.

 

سمیه نور فعال اقتصادی جایزه سال ۲۰۲۳  Financial Women Trailblazer - Middle East را از آن خود کرد. این جایزه به زنانی اهدا می شود که با دستاوردهای چشمگیر خود و رهبری و نوآوری، در صنعت مالی خاورمیانه تأثیر مثبتی داشته اند.