مه شو : زمان واریز مستمری بازنشستگان در شهریورماه چه زمانی است؟ زمان واریز مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در این ماه از ۲۰ شهریور آغاز شده است و تا ۳۱ شهریور بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود. حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی در شهریور ۱۴۰۰ بر اساس حرف اول نام خانوادگی آنان و طبق جدول زیر پرداخت می‌شود:

نام حرف تاریخ پرداخت
آ، ا 1400/6/20
حرف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر 1400/6/21
حرف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر 1400/6/22
ب 1400/6/23
پ، ت، ث 1400/6/24
چ، ج، ژ، ص 1400/6/25
ض، ز، ف 1400/6/26
ح 1400/6/27
ق، ر، س 1400/6/28
ط،ظ،خ 1400/6/29
بانک‌های ملی، ملت، تجارت، پست بانک، سپه، کشاورزی، صادرات 1400/6/29
گ،ل،و،ه،غ،ی،ذ،ک 1400/6/30
د،ش، ع، ن، م و بنیاد شهید و همکاران بازنشسته 1400/6/31

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۴ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: