بر اساس اعلام کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مدارس و دانشگاه‌های تهران تا سه‌شنبه تعطیل شد.

بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران، مدارس استان تهران  و دانشگاه‌ها به جز پردیس، دماوند و فیروزکوه غیرحضوری تشکیل خواهد شد.

فروش طرح ترافیک نیز تا سه‌شنبه ممنوع شد؛ ممنوعیت ترددد شبانه کامیون‌ها و فعالیت کارخانجات آسفالت‌سازی نیز از دیگر مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران بود.

پیشنهاد کاهش 2 ساعته ساعات کار ادارات تا روز سه‌شبه نیز در این جلسه مصوب شد که وزارت کشور در این زمینه تصمیم‌ نهایی را خواهد گرفت.

بازی "دربی" پایتخت نیز در جلسه امروز کارگروه به بحث گذاشته شد که مقرر شد در روز سه‌شنبه، پیش‌آگاهی وضعیت هوای تهران به فدراسیون فوتبال داده شود تا تصمیم نهایی درباره این بازی اخذ شود.