تفاوت بین لکه و ماکول چیست؟

هر دو ضایعه به صورت مسطح، با تغییر رنگ پوست و غیر قابل لمس می باشند با این تفاوت که لکه با قطر بیشتر از 0/5 cm می باشد، در حالیکه ماکول قطری کمتر از 0/5cmدارد.

ضایعات پاپول و پلاک به چه صورت هستند؟

پاپول: ضایعات برجسته، متراکم، قابل لمس با قطر کمتر از 0/5 سانتی متر

پلاک: ضایعات برجسته، متراکم، قابل لمس با قطر بیشتر از 0/5 سانتی متر

به چه ضایعاتی ندول گفته می شود؟

ضایعات برجسته، متراکم، قابل لمس و عمیق با قطر بیشتر از 0/5 سانتی متر

این ضایعات ممکن است ضایعاتی عمیق باشند و هیچگونه حالت برجسته در سطح پوست لمس نشود، در این صورت Endophytic Nodule نامیده می شوند، و یا اینکه کاملا به سمت بیرون برجسته باشند که Endophytic Nodule نامیده می شوند.

وزیکول و تاول به چه شکل بروز می کنند؟

وزیکول: ضایعات برجسته، متراکم، حاوی مایع با قطر کمتر از 0/5سانتی متر

تاول: ضایعات برجسته، حاوی مایع با قطر بیشتر از 0/5سانتی متر

(واژه Bleb و Blister معادل با تاول هستند.)

پوسچول چه نوع ضایعه ای است؟

ضایعات برجسته، حاوی چرک با قطر کمتر از 0/5cm سانتی متر.

آبسه چیست؟

ضایعات برجسته، حاوی چرک با قطر بیشتر از 0/5cmسانتی متر.

پتشی و پورپورا چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پتشی نشت خون به داخل پوست به اندازه سر سوزن و یا به قطر کمتر از 0/5 cm می باشد.

پورپورا نشت خون به داخل پوست، بزرگتر از پتشی، با قطر بیش از 0/5 cm می باشد.

ویل چیست؟

پلاکی ادماتو است که به دلیل تجمع مایع در فضای درم ایجاد می شود. این ضایعه معمولا ناپایدار بوده و بعد از چند ساعت محو می شود. Wheal از نشانه های کهیر می باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: