آکنه چه شکلی است؟

تمام ضایعات آکنه به شکل یک ریز - کومدو آغاز می شوند. این ریز - کومدو از یک توپی فولیکولی میکروسکوپی تشکیل شده است. انواع مختلف ضایعات آکنه که از ریز - کومدو ها به وجود می آیند براساس شکلی که دارند و اینکه آیا p . acnes فعال سبب عفونت موضعی بشود یا نه ، نامگذاری می شوند. ریز - کومدو مرحله اولیه فرایند آکنه است اما از سطح پوست دیده نمی شود ، بنابراین بسیار مهم است که برای به سرعت به حداقل رساندن احتمال ایجاد جای آکنه و زدودن ضایعاتی که پدیدار می شود ، پوست مستعد آکنه حتی قبل از اینکه جوش ها ظاهر و دیده شوند به طور کامل و منظم درمان شود. وقتی ضایعات آکنه قابل دیدن شوند چنانکه گفته شد یا سفیدند یا سیاه یا سرخ و ممکن است به کوچکی یک سر سوزن یا بیش از 2/5 سانتی متر باشند. این ها در لایه های بالایی پوست یا در جایی عمیق تر درون پوست هستند. ضایعات آکنه از چند روز تا چند هفته یا چند ماه می مانند ، ممکن است با اثری ناچیز یا بدون اثر برطرف شوند یا تغییراتی آزار دهنده در رنگ و بافت پوست برجا گذارند.

ضایعاتی که در آکنه می بینیم از قدیم به دو نوع اصلی غیر التهابی و التهابی تقسیم شده است.

غیر التهابی سفیدسرها: فولیکول مسدودی که زیر پوست می ماند و بزرگ می شود در زبان پزشکی کومدوی بسته نام دارد که به زبان ساده همان سفید سر است چون درست زیر پوست به شکل یک برجستگی سفید دیده می شود. مسئله این است که گرایشی بسیار طبیعی به بیرون آوردن این دانه سفید وجود دارد که به سرخی و عفونت موضعی می انجامد ، چون انگشت هایی که با ضایعه آکنه ور می روند هرگز استریل نیستند و خود این موضوع خطر عفونت و ایجاد جای آکنه را افزایش می دهد. حالا معلوم شده است که این نوع ضایعه در حقیقت تا حدی با التهاب همراه است ، بنابراین واژه غیرالتهابی تا حدودی اشتباه است. اهمیت چنین یافته هایی در این است که درمان هایی که ابتدا تصور می شد فقط برای انواع التهابی ضایعات مناسب اند اکنون در درمان انواع غیر التهابی آکنه نیز استفاده بسیار موثر است.

سیاه سرها: کومدویی که به سطح پوست می رسد و باز می شود ، سیاه سر نام دارد چون در سطح پوست به رنگ سیاه دیده می شود. این تغییر رنگ به سیاه به دلیل کثافت نیست. هم سفیدسرها و هم سیاه سرها ممکن است مدت ها در پوست بمانند. باز هم درآوردن دانه سیاه وسوسه کننده است و باز هم این کار مانند وررفتن به هر نوع ضایعه آکنه سبب سرخی و برجا گذاشتن اثر آکنه می شود. حالا می دانیم که در واقع این نوع ضایعات آکنه نیز با التهاب همراه است ، اهمیت این یافته ها در این است که درمان هایی که ابتدا تصور می شد فقط برای انواع التهابی ضایعات مناسب اند اکنون در درمان انواع غیر التهابی آکنه نیز استفاده بسیار موثر دارند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: