در کودکان زرد زخم شایع است. معمولا به وسیله وجود تاول های شکننده با محتوای مایع شفاف یا کدر در یک زمینه قرمز شناخته می شود که اغلب پاره شده و ضایعات دلمه دار ایجاد می کند. ضایعات سریعا گسترش می یابد و به افرادی که تماس نزدیک دارند منتقل می شوند. اگزما اغلب به واسطه زرد زخم، عارضه دار می شود. معمولا زرد زخم در اثر استافیلوکوک طلایی ایجاد می شود، البته استرپتوکوک پیوژن هم می تواند به تنهایی یا همراه با آن وجود داشته باشد. در افراد مسن تر، عفونت استافیلوکوکی فولیکول های مو شایع ترین تظاهر است که ایجاد جوش می کند (فولیکولیت یا کورک).

آیا استافیلوکوک شایع ترین علت عفونت باکتریایی پوست است؟

استافیلوکو

ک طلایی به واسطه ایجاد اکثر موارد کورک و زردزخم، شایع ترین علت عفونت باکتریایی در پوست است. سایر باکتری های بیماری زای مهم عبارتند از: استرپتوکوک بتاهمولیتیک (عامل باد سرخ، بعضی سلولیت ها و فاسئیت نکروزان) مایکوباکتریوم ها (سل، جذام)، اسپیروکت ها (سیفیلیس، بیماری لایم) و بسیاری دیگر از جمله سیاه زخم.

فولیکولیت چیست؟

فولیکولیت التهاب فولیکول مو است. زمانی که التهاب عمقی است، واژه کورک بیشتر استفاده می شود. تمامی فولیکولیت ها ناشی از عفونت نیست. مثال های فولیکولیت غیر عفونی عبارتند از: پوسچول فولیکولی استریل که می توانند پس از تماس با روغن و سایر مواد شیمیایی و پس از اپیلاسیون ( از ریشه کندن موها) ایجاد شود. با وجودی که استافیلوکوک طلایی یک عامل عفونی شایع است، سایر میکروب ها نیز می توانند فولیکولیت ایجاد کنند. برای مثال، مخمرهای مالاسزیا در فولیکولیت سبورئیک، قارچ درماتوفیت (خصوصا در تینه آیی که سهل انگارانه با استروئید های موضعی درمان شده) و فولیکولیت گرم منفی در آکنه درمان شده با آنتی بیوتیک. کورک یک روند تخریبی است و ضایعات به صورت ندول های فولیکولی شروع می شوند و عمدتا به علت استافیلوکوک طلایی هستند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: