بیماری زودهنگام با اریتم مزمن مهاجر و علائم پایه خفیف را می توان با آموکسی سیلین 500 میلی گرم 3 بار در روز یا داکسی سایکلین 100 میلی گرم 2 بار در روز به مدت 14 تا 21 روز درمان کرد. بیمارانی که بیماری قابل توجه نورولوژیکی، قلبی یا مفصلی دارند باید به سطح خدمات ثانویه ارجاع شوند.

در صورتی که زمانی، همه گیری سیاه زخم به وجود بیاید، ضایعات پوستی آن به چه شکل خواهد بود؟

قابل توجه ترین نکته در مورد ضایعه معمول سیاه زخم، درجه و وسعت ادم بافت اطراف است. ضایعه اولیه یک پاپول است که در یک زمینه ادماتو به تاول یا پوسپول تبدیل می شود. تاول ها پاره می شود و دلمه خونریزی دهنده ای ایجاد می شود که اطراف آن تاول های بیشتری ایجاد می شود. علی رغم ادم قابل توجه، لنفادنوپاتی به میزان اندک وجود دارد یا اصلا وجود ندارد.

بهترین درمان برای عفونت باکتریایی چیست؟

بهتر است بدانیم که معمولا باکتری ها عامل عفونت هستند و در صورت وجود مشکل مقاومت ، باید دارویی را انتخاب کرد که ارگانیسم به آن حساس باشد تا باکتری ها را به سرعت نابود کند. بعضی اوقات منطقی است که برای عفونت های پوستی از درمان موضعی استفاده کرد (مانند موپیروسین برای زردزخم)، نمونه گیری برای کشت و حساسیت باکتریایی ضرر نخواهد داشت و در صورتی هم که انتخاب اولیه درمانی ما موفقیت آمیز نباشد، بسیار کارآمد خواهد بود. بهتر است این سوال را با میکروبیولوژیست محلی مطرح کنیم زیرا وی از حساسیت ها و مشکلات مقاومتی محلی برای عفونت های شایع اطلاع دارد.

آیا نیازی به بررسی بیشتر وجود دارد؟

در موارد عفونت استافیلوکوکی محدود و خفیف، بررسی بیشتر منطقی نیست و می توان از یک آنتی بیوتیک موضعی استفاده کرد. در صورتی که زرد زخم وسیع وجود دارد، درمان تجربی با شکست روبرو شده است، کورک وجود دارد یا تصویر بالینی غیر معمول است، باید برای کشت و حساسیت سنجی، نمونه برداشت. در موارد مشکوک به سلولیت یا باد سرخ، نمونه سطحی به ندرت کمک کننده است ولی کشت خون می تواند مثبت باشد.

بعضی اوقات بهتر است نمونه بافتی برای شکت تهیه کرد. در عفونت استرپتوکوک گروه A , C , G تست های سرولوژیکی می تواند سودمند باشد ولی برای مثبت شدن باید چند روز از شروع نشانه ها گذشته باشد.

لکوسیتوز نوتروفیل و افزایش CRP به عنوان شاهد تایید کننده برای عفونت بافت نرم مثل سلولیت است، خصوصا زمانی که مشخص نیست تورم دردناک قرمز حاد، سلولیت است یا روند پاتولوژیک دیگری است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: