این سوال ساده نیست. تنها درمان موثر، ضدقارچ های خوراکی است و شما باید بدانید چه گونه از قارچ را درمان می کنید، لذا همواره یک نمونه برای کشت ارسال کنید.

تنهای داروی موثر که مجوز استفاده برای کودکان را دارد، گریزوفولوین است ولی در حال حاضر به شکل مایع در دسترس نیست، لذا باید قرص ها خرد شود. دارو حداقل باید به مدت 6 هفته استفاده شود و در مورد تریکوفیتون تونسرانس که شیوع روز افزون دارد باید با مقدار بیش از دوز معمول استفاده شود. در مورد اکثر گونه های قارچی، تربینافین اثری حداقل معادل با گریزوفولوین دارد و علیه میکروسپوروم کنیس اثر کمتری دارد. دارو باید برای کودکان زیر 20 کیلوگرم 62/5 میلی گرم، برای کودکان با وزن 20 تا 40 کیلوگرم 125 میلی گرم و برای 40 کیلوگرم و بیشتر، 250 میلی گرم به مدت 4 هفته استفاده شود. فلوکونازول با دوز 0/3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز و ایتراکونازول به صورت 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز نیز موثر هستند و شکل مایع آن ها نیز موجود است ولی همانند تربینافین، مجوز استفاده از آن ها در عفونت های درماتوفیتی اطفال وجود ندارد. با وجود این، می توان از این داروها استفاده کرد ولی والدین باید آگاه باشند که این روش یک تجربه قابل قبول است و یک نسخه مجاز نیست.

استفاده از شامپوی ضد قارچی (مانند شامپویی که حاوی 2% کتوکونازول یا سلنیوم سولفید است) ممکن است سرایت عامل قارچی را کاهش دهد ولی به عنوان درمان کافی نیست.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: