بعضی شواهد وجود دارد که نشان می دهد عروق بزرگ تر ممکن است درگیر باشند. این شواهد عبارتند از:

ندول های زیر جلدی

گانگرن در محدوده شریان درگیر، برای مثال یک انگشت دست یا یک انگشت پا.

لیویدو رتیکولاریس (تغییر رنگ بنفش مانند شبیه شبکه)، به خصوص زمانی که شبکه ناکامل یا شکسته است.

واسکولیت عروق بزرگ تر عبارتند از: پلی آرتریت ندوزای سیستمیک، گرانولوماتوز وگنر، سندرم چرگ اشتراس، آرتریت تمپورال و آرتریت تاکایاسو گاهی اوقات مدرک تشخیصی یکی از بیماری ها از طریق بیوپسی پوست که شامل تشخیص هیستوپاتولوژی می شود، به دست می آید. معمولا شواهد بالینی از درگیری ارگان داخلی مثل بیماری کلیوی یا آسم (چرگ اشتراس) وجود دارد. ذکر این نکته ضروری است که در زمان وقوع واسکولیت عروق بزرگ، معمولا واسکولیت عروق کوچک نیز وجود دارد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: