تاول عبارت است از: تجمع مایع در داخل پوست. محل آن معمولا یا در اپیدرم یا بین اپیدرم و درم است.

گاهی بیماران (و حتی پزشکان) واژه تاول را برای ضایعه ای به کار می برند که شکل متفاوتی دارد (برای مثال در مورد ضایعات متورم خارش دار کهیری). خروج مایع آزاد به صورت خود به خودی یا به دنبال سوراخ کردن، وجود تاول را ثابت می کند.

آیا یک روش ساده برای طبقه بندی بیماری های تاولی وجود دارد؟

ساده ترین روش، طبقه بندی بر اساس محلی از پوست است که تاول از آنجا منشاء گرفته است. هرچه فاصله ایجاد شده در درون بافت عمقی تر باشد، احتمال اینکه تاول محکم و سالم باقی بماند، بیشتر است.

مهم ترین علل ایجاد تاول ها چیست؟

علل مختلف متعددی برای تاول ها وجود دارد که می توان آن ها را به بهترین صورت ممکن به شکل زیر دسته بندی کرد:

اگزمای حاد: آتوپیک، تماسی، پمفولیکس و غیره

باکتری ها: زردزخم تاولی

ویروس ها: هرپس سیمپلکس، واریسلا زوستر

داروها: اریتم مولتی فرم / نکرولیز اپیدرمی توکسیک، بثورات دارویی تاولی از جمله بثورات دارویی ثابت

خود ایمنی: پمفیگوس، پمفیگوئید، درماتیت هرپتی فرم، بیماری IgA خطی، لوپوس اریتماتوی تاولی

ژنتیکی: اپیدرمولیز بولوزا

متفرقه: آسیب گرمایی یا سرمایی، گزش بندپایان

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: