در حال حاضر این مورد نادر است مگر اینکه عفونت از نواحی استوایی باشد یا بیمار ضعف ایمنی داشته باشد. علل شایع عبارتند از: سل، جذام یا عفونت های قارچی عمقی مانند اسپورتریکوزیس. زخم به صورت غیر مشخص با سابقه ای از ندول، پلاک یا پوسچول عمقی قبلی خواهد بود.

آیا علل دیگری نیز برای زخم پا وجود دارد که باید به آن توجه شود؟

بهتر است به فکر نوروپاتی (ناشی از دیابت، جذام یا سیرنگومیلیا) بود که زخم ها در محل فشار با ظاهری سوراخ شده همراه با یک لبه هیپر کراتوتیک دیده می شوند. ناهنجاری های خونی مانند آئمی همولیتیک و پلی سیتمی می تواند باعث زخم های غیر مشخص و خفته شود و تروما نیز، خصوصا در اثر فشار مکرر در محدوده قوزک ها نباید فراموش شود.

چه بررسی های اولیه ای باید انجام شود؟

این امر به اتیولوژی احتمالی بستگی دارد. در شک به بیماری زمینه ای در موارد واسکولیت یا زخم های نوروپاتیک و در پیودرماگانگرنوزوم ممکن است به انجام تست های ویژه ای نیاز باشد ولی عمده زخم های پا، وریدی هستند. در چنین مواردی، جستجوی مشکلات زمینه ای یا عوامل مشکل آفرین مانند بیماری عروق محیطی، چاقی، نارسایی قلبی یا آرتریت ارزشمند است.

ادرار یا خون باید از نظر قند آزمایش شود و شمارش کامل خون، آئمی ( یک علت برای ترمیم تاخیری) و همچنین سایر اختلالات جدی تر هماتولوژیک را مشخص می کند. ممکن است نمونه باکتریایی گرفته شود ولی تمام زخم ها آلوده به باکتری هستند پس از نظر بالینی فاقد اهمیت است، بنابراین نمونه گیری باید به موارد تایید علت در صورت وجود علایم بالینی واضح عفونت در زخم یا پوست اطراف، محدود شود. برای رد کردن مشکلات شریانی، به خصوص قبل از بانداژ فشاری، سونوگرافی داپلر می تواند مفید باشد.

چه زمان باید بیوپسی گرفت؟

در مواردی که احتمالات تشخیصی شامل بدخیمی، عفونت عمقی غیر معمول یا بعضی موارد واسکولیت وجود دارد، بیوپسی می تواند بیشترین اطلاعات را بدهد. محل گرفتن بیوپسی از قسمت های تحتانی پاها، خصوصا در پاهای ادم دار با خون رسانی ضعیف خود ممکن است به خوبی ترمیم نشود، بنابراین باید دلیل خوبی برای گرفتن بیوپسی وجود داشته باشد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: