درمان برای ضایعاتی مناسب است که تشخیص غیر قطعی است، مشکل خونریزی مطرح است و ناراحتی یا ظاهر ناخوشایند وجود دارد. در صورت امکان، گرانولوم پیوژنیک را جراحی کرده و برای بافت شناسی ارسال کنید. عود پس از سایر روش های برداشت مثل کورتاژ شایع تر است.

آیا کیست های سباسه و کیست های اپی درموئید یکی هستند؟

خیر. آنچه به عنوان کیست سباسه نامیده می شود، دیواره ای مشابه اپی درم دارد و محتوای آن مشابه با چیزی است که به وسیله اپیدرم تولید می شود، یعنی مواد کراتینی جامد. واژه صحیح برای آن کیست اپی درموئید است، نه کیست سباسه.

کیست سباسه واقعی، لوبول های غده سباسه دارد که به آن متصل است و محتوای روغنی دارد. در بیماری ارثی استثاتوسایتوما مولتی پلکس تعداد متعددی از این کیست ها به طور عمده در تنه دیده می شود.

آیا لیپوم باعث درد می شود؟

گاهی، ولی اغلب لیپوم ها علامتی ندارند. فشار بر روی لیپوم می تواند دردناک باشد، همان طور که نکروز چربی داخل آن می تواند دردناک باشد. آنژیولیپوم یک شکل متفاوت بافت شناسی است و حدود 10% از ضایعات لیپومی خارج شده از بدن را تشکیل می دهد. آنژیولیپوم ها اغلب دردناک هستند.

گرانولوم پیوژنیک چیست؟

گرانولوم پیوژنیک یک تومور عروقی خوش خیم شایع است که اسم آن کاملا گمراه کننده است. عفونی نیست، به این معنی که پیوژنیک نیست، گرانولوماتوز هم نیست. گرانولوم پیوژنیک، به خصوص در افراد جوان، بعضی اوقات به دنبال آسیب، اتفاق می افتد. رشد به نسبت سریعی دارد، قرمز روشن است و اغلب پایه ای از لایه شاخی ضخیم شده که مانند گردنبند آن را احاطه کرده، دارد. می تواند در اثر ضربه مکانیکی دچار خونریزی شدید شود و سطحی زخمی پیدا کند. یک تشخیص افتراقی مهم آن ملانوم بدخیم آملانوتیک است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۷ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: