با محدود کردن پاسخ این سوال به سه سرطان شایع تر پوست یعنی کارسینوم سلول بازال، کارسینوم سلول سنگفرشی و ملانوم بدخیم، می توان بهتر به این پرسش پاسخ داد. با وجودی که سایر انواع سرطان پوست شامل تومورهای کشنده ای مثل کارسینوم سباسه و سلول مرکل هستند که شهرت خوبی نیز ندارند ولی این ها نادر هستند. کارسینوم سلول بازال به ندرت مرگبار است، گسترش نمی یابد ولی باعث خوردگی در بافت زیرینش می شود. بنابراین مشکلات مرگبار به طور بالقوه تنها زمانی اتفاق می افتد که تومور مورد بی توجهی قرار گیرد و به جمجمه یا عروق خونی اصلی نفوذ کند. کارسینوم سلول سنگفرشی به طور شایع تری باعث مرگ افراد می شود، چرا که حدود 1 - 2 درصد از موارد، متاستاز می دهد. ملانوم بدخیم بیشتر احتمال دارد که کشنده باشد و هر چه در زمان مراجعه تومور ضخیم تر باشد، پیش آگهی بدتر است. در بیمارانی که ضخامت ملانوم آن ها کمتر از یک میلی متر است، احتمال مرگ ناشی از بیماری تنها 10 درصد است ولی این مقدار در توموری با ضخامت 3 میلی متر به 30 درصد افزایش می یابد.

آیا مرحله پیش بدخیمی وجود دارد که بتوان از سرطان جلوگیری کرد؟

بله، در کارسینوم سلول سنگفرشی و بعضی انواع ملانوم بدخیم، این مرحله وجود دارد. کارسینوم سلول سنگفرشی اغلب به شکل یک کراتوزاکتینیک یا بیماری بوون آغاز می شود. این ضایعات حاوی سلول هایی هستند که دارای همان ناهنجاری های موجود در کارسینوم سلول سنگفرشی است، بنابراین می توانند بدخیم شوند. تفاوت در این است که سلول های ناهنجار به اپیدرم محدود هستند و سرطان تنها زمانی ایجاد می شود که سلول ها به درم نفوذ کنند و این روند ممکن است سال ها به طول انجامد.

کک و مک هوچینسون، که به عنوان لنتیگو مالیگنا نیز شناخته می شود، یک وضعیت پیش بدخیمی است که ملانوم بدخیم ممکن است از آن به وجود آید. به صورت ماکول پیگمانته با حدود نامشخص بر روی صورت یا سایر نواحی پوستی در معرض دید در افراد مسن وجود دارد که ممکن است در طول سال ها به آهستگی بزرگ تر شده باشد. زمانی که تغییر یابد، یک ندول مهاجم دیده می شود و نام آن به ملانوم لنتیگومالیگنا تغییر یابد.

آیا بعضی از افراد در خطر بیشتری برای ایجاد سرطان پوست هستند؟

بله، عوامل خطر اکثر سرطان های پوست را می توان به صورت ذاتی (مادرزادی) یا اکتسابی (ناشی از عوامل محیطی) طبقه بندی کرد. ممکن است شواهد سودمندی از معاینه به دست آید که احتمال بیشتر درگیری را مطرح کند. برای مثال بسیاری از کراتوزهای اکتینیک، پچ های بیماری بوون یا خال های متعدد با ظاهر غیر معمول (دیسپلاستیک یا غیر طبیعی) از آن جمله هستند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۵ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: