الکتروکاردیوگرام (ECG یا نوار قلبی) به ثبت فعالیت های الکتریکی قلب بر روی نوار کاغذی یا مانیتور گفته می شود و هدف از آن تهیه شاخصی غیر مستقیم از اندازه قلب و بررسی سرخرگهای کرونر قلب است.

پرفشاری خون موجب برزگ شدن قلب و در نتیجه، افزایش ولتاژ در نوار قلبی می شود. در واقع، بزرگ شدن بیش از حد بطن چپ قلب (هیپرتروفی بطن چپ) روی می دهد و برای درمان ان باید فشارخون بیمار را کاهش داد. تنگ یا مسدود شدن سرخرگ های کرونر قلب موجب تغییراتی موسوم به ایسکمی (ISChemia؛ کمبود خونرسانی) می شود. ایسکمی باعث احساسی درد قفسه سینه (آنژین صدری) در هنگام فعالیت می شود.

نکته:

در بیماران مبتلا به دیابت شیرین، فشارخون هدف، زیر ۸0/ ۱۳۰ میلیمتر جیوه است. کاهش تدریجی فشار خون سیستولیک به زیر ۱۱۰ میلیمتر جیوه با کاهش خطر عوارضس عروقی میکروسکوپی و ماکروسکوپی همراه است.

ورزش و پرفشاری خون

تقریبا در ۵۰ میلیون آمریکایی، فشارخون زمان استراحت به اندازهای که می تواند موجب به خطر افتادن سلامتی و طول عمر شود افزایش نشان می دهد.

پرفشاری خون که به آن ( قاتل بی سروصدا» هم گفته می شود به حدی ارزشمند است که باید برای تشخیصی و درمان به موقع آن، اندازه گیری مرتب فشارخون و آزمایشی های منظم فیزیکی به عمل آید.

مطالعات به عمل آمده جدید حاکی از آن هستند که فعالیت با شدت متوسط (۴۰ تا ۷۵ درصد حداکثر جذب اکسیژن) ممکن است از حداکثر اثر در پایین آوردن فشارخون برخوردار باشد.

فعالیت فیزیکی منظم در کاهش خطر نسبی ایجاد پرفشاری خون به میزان ۱۹ تا ۳۰ درصد هم موثر است. همچنین، پایین بودن میزان سلامتی قلبی تنفسی درمیانسالی، با ۵۰٪ افزایش خطر پرفشاری خون همراه است و نتایج در مردان و زنان یکسان بوده اند.

قبل از شروع یک برنامه ورزشی جدید، چنان چه مبتلا به پرفشاری خون شناخته شده هستید از پزشک خود اجازه بگیرید.

نکته: کلید یک برنامه ورزشی موفق، ادامه آن در دراز مدت است.

فعالیت های ورزشی استقامتی، مانند قدم زدن، شنا، دوچرخه سواری و ورزشی های هوازی ملایم باید هسته مرکزی برنامه ورزشی را تشکیل دهند و باید از ورزشی های شامل اجزای ایزومتریک شدید که می توانند موجب نوسان های شدید ناخواسته فشارخون شوند اجتناب نمود.

با بهبود وضیعت هوازی، به ورزشی های کم مقاومت و پر تکرار برای تنظیم وزن بپردازید. در طولی انجام این نوع ورزشی نباید نفسی را نگه دارید زیرا می تواند موجب نوسان های زیاد فشارخون و یا در بعضی افراد، رویدادهای تهدید کننده حیات مانند بروز ریتم های غیر طبیعی قلبی شود.

به طور ایده آلی افراد مبتلا به پرفشاری خون باید ۵ تا ۶ بار در هفته، برحسب وضیعت آمادگی اولیه ورزشی کنند. مجموع مدت ورزشی باید ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در هر جلسه باشد. افراد با آمادگی کمتر باید ورزشی را با مدت کمتری (۱۰ تا ۱۵ دقیقه) شروع کنند و به تدریج به مدت آن اضافه نمایند (هر ۲ تا ۴ هفته ۵ دقیقه).

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: