در این قسمت ابتدا بیان می شود که هر شخص با توجه به جنس، وزن، قد و میزان فعالیت خود، روزانه به چند کالری انرزی احتیاج دارد. بعداز آن رژیمهای غذایی بیان شده اند. این رژیم ها نشان می دهند که برای تامین این مقدار انرژی باید از هرگروه غذایی چه مقدار مصرف کرد تا تعادل گروه های چربی، کربوهیدرات و پروتئین برقرار شود. در پایان غذاهای موجود در هر گروه غذایی و میزان یک واحد آن گفته می شود. از گفتن غذاهایی که خوردن آنها برای بیماران قلبی ممنوع است مثل دل و قوه و .... خودداری شده است.

در آخر نمونه ای ذکر می شود و در آن به طور کامل توضیح داده می شود که شخص باید به چه شکلی عمل کند، چگونه واحدهای خود را انتخاب کرده و چگونه واحدها را به غذاهای معمولی تبدیل کند و .... شما ابتدا این نمونه را به خوبی مطالعه کنید و سپس رژیم خود را مشخص نمائید.

در مورد رزیم خود به نکات تذکر داده شده توجه کنیدبه طور مثال چنانچه فشارخون بالایی دارید، توصیه های مربوط به کاهش سدیم را رعایت کنید.

بدست آوردن کالری مورد نیاز روزانه

ابتدا وزن و قد خود را به طور دقیق اندازه بگیرید. بعد از آن مقدار BEE را حساب کنید.BEE دارای دو فرمول است که یکی مخصوص آقایان و یکی مربوط به خانمها می باشد. بعد از به دست آوردن BEE با توجه به فعالیت خود باشید آن را در یک عدد ضرب کنید. این اعداد در خانمها و آقایان متفاوت است.

محاسبه کالری مورد نیاز روزانه در آقایان به شکل زیر است .

(سن × 8/6) - (قد × 5) + (وزن × 8/13)+ 5/66= BEE

در این فرمول وزن را برحسب کیلوگرم، قد را برحسب متر و سن را برحسب سال قرار دهید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: