آلبالو

در تحفه حکیم مومن چنین آمده است : « ... آلبالو سرد و خشک و قابض و مسکن تشنگی وحدت خون و فرو نشاننده و برنده صفرا و مقوی معده و دافع غشیان و التهاب است. دانه آلبالو را چون شیره بگیرند با ده یک رازیانه اضافه کنند و بنوشند جهت سنگ مثانه و حرقت البول و سوزش مجرای بول بی عدیل است. آلبالو خشک قابض تر، یعنی بند آورنده تر است و چون مغز دانه آن را با پنبه فتیله های باریک ساخته در اهلیل بگذارند راحت جراحت مجاری بول و باز کننده شاش بند و حرقت البول است ... »

آلو بخارا

سرد و تروملین، مسکن حرارت و رافع تشنگی، برای تب های حاره، خارش بدن و سرگیجه نافع است. اگر چند دانه آن را بخیسانند و آب آن را بنوشند حکم مسهل را خواهد داشت و التهاب و حرارت داخلی بدن را رفع خواهد کرد.

آلوبخارا کرم کش نیز می باشد و اگر در گلاب پخته شود قابض ی شود آلو بخارا برای دماغ و اعصاب و معده مفید است. و چون مقدار زیاد قند و هیدرات دوکربن دارد، برای بیماران رماتیسم و تصلب شرابین و ورم کلیه مفید و برای مبتلایان به بیماری قند مضر است. آلو بخارا، دافع صفرا است.خون را صاف و خارش را برطرف می کند. اگر آب آن را با گل بنفشه مخلوط کنند و بر پیشانی بمالند، سردرد را دفع می کند.

اسید سالیسیلیک تو فرنگی برای کبد و کیسه مثانه، کلیه ها و مفاصل مفید است بههمین جهت برای بیماران مبتلی به درد مفاصل، رماتیسم، نقرس، سنگ کلیه، درد کبد، خوردن توت فرنگی تجویز شده است.

تمشک

تمشک برای بیماران مبتلی به رماتیسم و مرض قند و اسکوربوت نافع است. تمشک به مقدار زیاد قند و اسید سیتریک و اسید سالیسیلیک و اسید مالیک دارد.تمشک، ضد صفرا و تصفیه کننده خون است.شربت تمشک برای بیماران مبتلی به فشارخون و سرخک و مخملک تجویز شده و دان های تمشک برای درمان یبوست و خشکی مزاج نافع است.

تمشک خون را قلیایی می کند. و دارای ویتامین های ث و ک است تمشک برای مبتلایان به بیماری قند و زیادی اوره در خون نیز مفید است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: