اگر میوه های تازه را پاک کنندگان بدن بدانیم، سبزیجات را باید سازندگان بدن بخوانیم، زیرا 26 بلیون سلول بدن ما از سبزیجات تغذیه می کنند و نسبت ضعف و برومندی این سلول ها بستگی دارد به نسبت سبزیجاتی که روزانه به مصرف می رسانیم ولی برای این که حداکثر استفاده را از سبزیجات ببریم باید نکات زیرا را مورد عمل قرار دهیم:

1- در خوردن سبزیجات کوتاهی نکنیم حتی هنگام ابتلاء به بیماری، عصاره آن را مصرف کنیم . 2- سیب زمینی را با پوستش در آبگوشت بریزیم تا بتوانیم از ویتامین های نهفته در پوست استفاده نمیاییم. 3- گاهی موقع خوردن پرتقال، یا لیمو ترش، قدری از پوست آن را نیز بجویم، زیرا در پوست لیموترش ساده ای است که از بیماری های ریوی جلوگیری می کند.

در این جا اکنون اجمال خاصیت سبزیجات در درمان بیماری ها را ذکر می کنیم :

جوش های صورت و لک ها : منشأ آلودگی خون است عصاره هویج 10 آونس، عصاره اسفناج 6 آونس. عصاره هویج دو آونس، عصاره کاهو 5، عصاره اسفناج 6 آونس.

لوزتین : عصاره هویج عصاهر هویج ده آونس، اسفناج 6 آونس.

آلبومین در ادرار : عصاره هویج 2 آونس ، عصاره اسفناج 6 آونس عصاره هویج 11 آونس عصاره چغندر 13 آونس و عصاره خیار 3 آونس. هویج 9 آونس، کرفس 5 آونس، جعفری 2 آونس هویج 12 آونس، جعفری 4 آونس

فقر الدم : هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 6 آونس، چغندر 2 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 4 آونس، اسفناج 2 آونس، جعفری 2 آونس.

آنزین قلبی : هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 4 آونس، اسفناج 2 آونس، جعفری 2 آونس.

تصلب شرایین: هویج 10 آونس، اسفناج 6 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 4 آونس، چغندر 4 آونس. هویج 8 آونس، سیر 2 آونس، آناناس 6 آونس.

ورم مفاصل : هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 5 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس.

آسم : هویج 10 آونس، اسفناج 6 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس.

بدبویی دهان : عصاره نصف لیموترش مخلوط با بک لیوان آب گرم باید صبح ها نوشیده شود. هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 8 آونس، اسفناج 4 آونس، خیار 4 آونس.

ناخوشی زردایی : هویج 10 آونس، اسفناج 6 آونس. هویج 10 آونس، خیار 3 آونس، چغندر 3 آونس. هویج 9 آونس، کرفس 5 آونس، جعفری 2 آونس.

سنگ مثانه : هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 7 آونس، کرفس 4 آونس، اسفناج 2 آونس، جعفری 2 آونس.

فشارخون: هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 8 آونس، کرفس4 آونس، اسفناج 2 آونس، جعفری 2 آونس.

برونشیت : هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس.

سرطان (در مراحل ابتدایی) : هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 12 آونس، کلم 4 آونس.

آب مروارید : هویج 8 آونس، کرفس 6 آونس، جعفری 2 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 12 آونس، اسفناج 2 آونس، جعفری 2 آونس.

زکام : هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس.

ورم روده بزرگ : هویج 8 آونس، سیب 8 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: