یبوست :

1- عصاره نصف لیموترش مخلوط با یک لیوان آب گرم (بدون شکر) تهیه کنید این شربت خوش طعم بایستی صبح ها قبل از ناشتا خورده شود. بهتر است بعد از ناشتا از شرب آن خودداری شود.

هویج 8 آونس، سیب 8 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 4 آونس، سیب 4 آونس. هویج 12 آونس، اسفناج 3 آونس.

بیماری قند : 1- هویج 10 آونس، اسفناج 6 آونس. 2- هویج 7 ونس، کرفس 4 آونس، جعفری 2 آونس، اسفناج 3 آونس.

اسهال : هویج 8 آونس، سیب 8 آونس. هویج 6 آونس، کرفس 5 آونس، سیب 5 آونس. هویج 6 آونس، کرفس 6 آونس، اسفناج 2 آونس، جعفری 2 آونس.

بیماری های چشم : هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 8 آونس، کرفسی 8 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 6 آونس، اسفناج 2 آونس.

تب ها : عصاره مرکبات، سیب، آناناس، انگور، هویج یا کرفس

گواتر : هویج 12 آونس، اسفناج 2 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 6 آونس، اسفناج دو آونس ، جعفری 2 آونس.

نقرس : هویج 8 آونس، اسفناج 8 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 8 آونس، چغندر 4 آونس، نارگیل 4 آونس.

سردرد : هویج 10آونس، اسفناج 6 آونس. هویج 7 آونس، کرفس 4 آونس، جعفری 3 آونس، اسفناج 3 آونس. هویج 10 آونس، چغندر 3 آونس، خیار 3 آونس. هویج 8 آونس، کاهو 5 آونس، اسفناج 3 آونس.

بیماری های قلبی (غیرارثی): هویج 10 آونس، اسفناج 6 آونس. هویج 7 آونس، کرفس 4 آونس، جعفری 2 آونس، اسفناج 3 آونس. هویج 10 آونس، چغندر 2 آونس، خیار 3 آونس.

بواسیر خونی : هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 8 آونس، اسفناج 2 آونس، کرفس 2 آونس، جعفری 2 آونس. هویج 8 آونس، های آبی 8 آونس.

بیماری های اعصاب : هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. هویج 8 آونس، کرفس 6 آونس، جعفری 2 آونس. هویج 12آونس، اسفناج 4 آونس. کرفس داروی مقوی برای اعصاب است. برای این که بهترین نتیجه را تحصیل کنید عصاره آن را بعد از شام، یا قبل از رفتن به بستر خواب بنوشید.

چاقی مفرط : هویج 8 آونس، کرفس 8 آونس. هویج 12 آونس، اسفناج 4 آونس. هویج 6 آونس، چغندر 5 آونس، خیار 5 آونس. اولسر معده و روده : کلم 16 آونس، کرفس 16 آونس. باید یک لیوان آب کلم به مقدار شش آونس روزی پنج بار مصرف شود.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: