چرا رژیم غذایی وقتی تکرار شد انسان چاق تر می شود ؟

پروفسور کلی براونل محقق چاقی و فربهی از دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا نتیجه مطالعات خود را درباره رژیم های غذایی چنین گزارش نموده است که بعضی از بیماران علی رغم آنکه تحت رژیم غذایی کم کالری هستند و در روز بیش از 700 کالری غذا مصرف نمی کنند، برای کم کردن وزن با مشکلات فراوانی روبرو می شوند. کم شدن وزن به تأنی صورت می گیرد، و در صورت قطع رژیم سریعتر به وزن اولیه خود یا بیشتر بر می گردند. این مشکل بیشتر در نزد افرادی مشهود است که در گذشته چندین بار تحت رژیم های غذایی قرارگرفته اند. بنابراین تعجب آور است که با وجود استفاده از غذای کم کالری برای کم کردن وزن با مشکلات فراوانی روبرو بوده اند !

پروفسور کلی براونل برای این منظور تعدادی از موشهای آزمایشگاهی را تحت رژیم غذایی قرار داد. ابتدا به آنها غذاهای چرب خورانید تا کاملاً خپل شدند، سپس آنها را در دو سیکل رژیم غذایی قرار داد، تا ابتدا به وزن طبیعی خود رسیدند و سپس در سیکل دوم وزن از دست رفته را بدست آوردند. اینطور بنظر می رسد که در طول مدتی که موشها به وزن اولیه خود می رسیدند، با وجودیکه تحت رژیم غذایی بودند بدنشان نسبت به جمع آوری چربی حریص تر شده بود.

در طول اولین دوره از سیکل اول 21 روز طول کشید تا موشها به وزن طبیعی خود رسیدند و مدت سیکل دوم 45 روز بود تا موشها دوباره چاق و خپل شدند، در حالیکه تحت همان برنامه غذایی و کالری قرار داشتند.

بعد از مدتی همین گروه از موشها تحت رژیم غذایی مجدد قرار گرفتند. ابتدا 45 روز طول کشید تا موشها به وزن طبیعی رسیدند، و دوره مجدد سیکل دوم فقط 14 روز بود. برای موشها این خبر بدی بود، ولی آیا انسان نیز چنین وضعیتی را دارد ؟ جواب با توجه به تحقیقات بعدی روی انسان نیز مثبت است.

در دو مورد از مطالعات اخیر در دانشگاه هاروارد نشان داد که مردمی که تحت رژیم کم کالری هستند، ابتدا وزن خود را در مدتی مشخص و طولانی بدست می آورند و در دوره دوم رژیم غذایی سریعتر به وزن اولیه خود میرسند.

از نتیجه این تحقیق چنین برآورد شده که بدن ما سعی در خنثی کردن رژیم غذایی دارد. بدن فکر می کنید که شما در حال تحمل گرسنگی به سر می برید و برای حفاظت شما از قحطی مکرر وظیفه خود را انجام میدهد، و شروع به جمع آوری چربی می کند. کاربرد بدن بر این اساس قرار می گیرد که متابولیسم بدن را به تأخیر می اندازد و سعی می کند از هر کالری که به بدن می رسد حداکثر استفاده را بنماید و آنرا ذخیره می کند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: