آیا تاکنون متعجب نشده اید که چرا زیاد غذا می خورید ؟

اکثر مردمی که تاکنون در مقابل چنین سوالی قرار گرفته اند، پاسخی چنین داده اند :

  1. اشتهای من خیلی زیاد است
  2. فکر می کنم، آدم پرخوری هستم
  3. حدس میزنم همیشه گرسنه هستم
آیا پاسخ شما نیز مشابه آنهاست؟ آیا فکر می کنید گرسنگی یک نوع جانور وحشی است؟ و یا اگر اندکی دیر غذا بخوریم و یا مدتی گرسنه باشیم، از گرسنگی می میریم ؟ خوب آرام باشید، البته که چنین نیست.

اگر به شما بگویم که بخش اعظم و اساسی از غذا خوردن شما بدون احساس گرسنگی انجام می پذیرد باور کنید!

اگر بدانید که به طور اساسی و علمی می توان خیلی کمتر از میزان فعلی غذا خورد، چه تأثیری روی نظر شما خواهم گذاشت؟

آیا تاکنون که اطلاع یافتید، احساس خوشحالی نمی کنید ؟

همه ما شاهد چنین مواردی بوده ایم، حجائیکه مخصوصاً گرسنه نبوده ایم اما غذا خورده ایم و اگر غذا نخورده ایم، از بستنی ، شکلات و تنفلات چشم پوشی نکرده ایم حتی بعضی مواقع تا خرخره خورده ایم اما باز هم به خوردن ادامه می دهیم. بگذاریم از اینکه از بعضی موقعیت هائیکه در پیش است نظیر : دعوت شدن به جشن، رفتن به رستوران مجللی همراه با دوستان و جشن های عید که در مقابل شامی حسابی قرار گرفته ایم و دیگر جلودار خود نیستیم.

بهرحال که هر چند گاهی یکبار قابل اغماض است و نباید نگران آن بود. اما باید گفت و تأکید نمود که فقط عده کمی دستگیرشان شده که تقریباً هر روز با وجودیکه گرسنه نیستند غذا می خورند! و به عبارت دیگر اکثراً معنی گرسنگی را نمی دانند ! خوردن بدون گرسنگی به حدی پیش پا افتاده ایت که اکثر ما بطور غیر ارادی انجام می دهیم و یا به خاطر یک سری دلایل بی معنی و پوچ غذا می خوریم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: