چگونه آخرین 5 کیلو اضافه وزن سرسخت و دیرگداز را کم کنیم؟

بسیاری از جویندگان رژیم غذایی دارای چند کیلو وزن اضافی دیرگداز هستند، و از آن نوعی است که بطور کامل سالها طول می کشد تا بتوان از آن رهایی پیدا کرد، و چه بسا تا پایان عمر اندوخته باقی بماند! و اگر با تقلاً و کوشش از چهار چوب بدن جدا شود بازهم احتمال برگشت وجود دارد. ولی چرا آن 5 کیلوی آخری اینقدر سر سخت است و مانند وزن های اضافی اول نمی شود از آن خلاصی یافت؟

دکتر تئودور وان ایتالی، رئیس و هماهنگ کننده دپارتمان متابولیسم و تغذیه بیمارستان لوک بیمارستان نیویورک می گوید، «من سه دلیل ساده برایتان بیان می کنم، اول اینکه افراد چاق به انرژی بیشتری نیاز دارند. همینطور که وزن کم می شود، به علت آن است که بدن ظریف تر شده، وزن کمتری حمل می کند و کالری کمتری می سوزاند. دلیل دوم اینکه مردم سنگین وزن ذخیره آب بیشتری دارند، و از دست دادن آن اولین بخش از وزن های اضافی است که نسبتاً آسانتر است. دلیل سوم نیز قبلاً بدان اشاره شده، همینطور که وزن به تدریج کم می شود«ارزش متابولیسمی نیز کم می شود»

در اثر وزن کم کردن سریع، در کوتاه مدت وزن بدن به دخالت اول باز می گردد. خوردن غذا به میزان بسیار کم در برنامه های رژیم غذایی حکم سابوتاژ (خرابکاری) را دارد، یعنی کوششها برای وزن کم کردن به هدر می رود، وقتی از خوردن غذا امتناع شود، بدن از پروتئینهای موجود در عضلات برای تأمین انرژی مصرف می کند. نظر به اینکه عضلات از مهمترین بافت های فعال متابولیسمی هستند، تهی کردن آن سبب کم شدن توانایی سوزانیدن کالریهای بدن می شود.

بر طبق نظریه پروفسور بلک بورن «اجتناب شدید از خوردن غذا در برنامه های رژیم غذای، بدن تعلیم می یابد تا کارآیی بیشتر در رابطه با انرژی و مصرف آن داشته باشد، بدین معنی که به تأنی و استراحت ارزش متابولیسمی را نگهداری می کند» برای ادامه کم کردن وزن همین جریان مشکل بوجود می آورد، و برای اضافه شدن وزن و یا بحال اول برگشتن راه را آسانتر می کند. زیر پا گذاشتن برنامه های ویژه غذایی نه تنها ذخیره عضلات را تهی می کند، بلکه انبار کردن چربی را بیشتر ارتقاء میدهد.

همیشه کم کردن وزن نیاز به وقت بیشتری دارد و آهسته تر انجام می شود، در حالیکه بدست آوردن وزن بطور سریع تر و آسانتر رخ میدهد. به سبب همین است که هرچه پیر می شویم احتمال کم کردن وزن مشکل تر می شود. در بسیاری از زورآزمائی های رژیم غذایی، بدن یاد می گیرد تا برای کمبودهای بعدی چربیها را ذخیره کند.

بعضی از متخصصین معتقدند که آخرین کیلوی وزن اضافی دیرگداز، عاقبت در اثر ممارست و تشویق و داشتن انگیزه های واقعی تسلیم می شود. توصیه عمومی افراد با تجربه در آن است که رژیم های سخت و ورزش شدید و خسته کننده را فراموش کنید، آنچه مورد نیاز است بردباری و تعهد برانگیزه است.

چگونه آخرین کیلو اضافه وزن را کم کنیم؟

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: