در چه زمان هایی میتوان میوه خورد؟

مثلا یک ساندویچ می خورید و بعدش هم یک میوه مثل طالبی. آن تکه طالبی مستقیم از معده تان باید بگذرد و به روده هایتان برود در حالی که این اتفاق نمی افتد. چرا که وقتی همراه با غذای دیگری است بین تمام آنها می ماند، فاسد می شود و تخمیر می شود و به اسید تبدیل می شود.

آن لحظه که میوه با غذا و مایع هضم کننده در معده تماس پیدا می کند باعث می شود که مقدار زیادی از غذای معده فاسد شود ، پروتئین در معده می گندد، کربوهیدرات ها هم می ترشند (تخمیر می شوند)، تمام این چیزها به اسید تبدیل می شوند و ما به سوی دارو می دویم. چرا که احساس ناخوشی و ناراحتی می کنیم.

این مساله ای است که به سادگی می توان صحت آن را ثابت کرد. شاید شما خودتان هم قبلا تجربه کرده باشید. شاید تا به حال بعد از غذایتان یک لیوان آب میوه یا یک میوه خورده باشید، در آن صورت یا معده تان درد گرفته یا ترش کرده اید. میوه ای که می خورید باید مستقیم از معده بگذرد و به روده برود. اما توسط بقیه غذاها سر راهش مسدود شده و نتوانسته مسیر طبیعی خود را طی کند. دلیل پزشکی این اتفاق هنوز پیدا نشده چون اثرات پرهیز بر بدن هنوز به طور کافی توسط پزشکان ما مطالعه نشده در عین حال خود پزشکان اولین کسانی هستند که این کار را تایید می کنند. با این حال دکت هربرت شلتون، پزشکی معتبر در ترکیب غذاها تایید می کند که آن ارزش پنهانی و نهفته در میوه ها زمانی مشهود است که معده خالی مصرف شود.

اگر شما دائما به طریقه ای ناصحیح میوه جات را مصرف کنید و بیمار نشوید به آن معنی نیست که قانون تغذیه را نقض کرده اید و قانونی جدید بنیان نهاده اید، این نشان دهنده قدرت انعطاف بدنتان است. گاهی می توانید از پرداخت مالیات طفره روید و از زیرش فرار کنید. این به آن معنی نیست که قانون شکنی کرده اید. فقط اداره مالیات با شما درخواهد افتاد. هر قدر زمان ناصحیح میوه خوردن را تمدید کنید بیشتر خود را از داشتن این وسیله محروم کرده اید.

بسیاری از مردم طالبی را ناصحیح میل می کنند و تمام مدت از نفخ و بیماری زا بودن طالبی شکایت دارند. می گویند: می دانید، من نمی توانم طالبی بخورم. هر وقت که خوردم، تمام شب به خودم پیچیده ام و آروغ زده ام. خوب فکر می کنید چه اتفاقی افتاده؟

آنها یک تکه طالبی بعد از یک ساندویچ یا هر غذای دیگری خورده اند و به جای این که به راحتی وارد روده شود توسط بقیه غذاها راهش متوقف شده. سپس در معده گندیده و آن قربانی بیچاره تا صبح آروغ زده است. بعد هم تمام تقصیرها بر گردن طالبی است. در حالی که اگر این طالبی اول خورده می شد، تا 20 دقیقه تمام آثارش از معده پاک می شد، به معده هیچ لطمه ای نمی زد و برای غذاهایی هم که بعدش خورده می شد وارد معده می شدند دیگر هیچ مشکلی به وجود نمی آمد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: