مقدار سوخت، مهم ترین عامل ارزشیابی هر غذا

مقدار سوخت، همیشه مهم ترین عامل ارزشیابی هر غذاست. میزان و درصد هر کدام از این 5 ماده اصلی در بدن انسان به قرار زیر می باشد:

گلوکز 90 درصد

مواد معدنی 3 تا 4 درصد

ویتامین کمتر از 1 درصد

آمینواسید 4 تا 5 درصد

اسیدهای چرب زیر 1 درصد

اعداد و ارقام بالا نشان دهنده ترکیب مطلوب مواد غذایی در حد نیاز بدن می باشد. فقط یک غذا روی کره زمین وجود دارد که عین این جدول را داراست. آن میوه است! این موضوع تاکید کننده یافته های دکتر واکر مبنی بر این که میلیون ها سال پیش انسان میوه خوار بوده است می باشد. انسان های قبل از نژاد ما، به خاطر تاثیرات محیط بیرونی به بیراهه رفته اند، چرا که قبل از آنها انسان مثل دیگر حیوانات آنچه مایحتاج حیاتش بود و بخوبی با بدن مطابقت داشت را دائما در طبیعت می یافت و می خورد. آن غذا میوه بود!

دو نکته بسیار مهم و حیاتی برای تسلط بر مصرف میوه ها وجود دارد. اول این است که چه نوع میوه یا آب میوه ای باید مصرف کنیم. فقط یک نوع آن هم تازه! دیگر بیش از این بر چیزی نمی توان تاکید کرد. هیچ سود و منفعتی در خوردن میوه های تغییر شکل یافته، با حرارت یا هر شکل دیگری ، وجود ندارد. زیان های قابل توجهی از طریق مصرف این گونه میوه متوجه ماست.

بدن فقط قادر به استفاده از میوه هایی است که در وضعیت طبیعی هستند-سیب پخته، تمام میوه های کنسرو ، سس های میوه ، شیرینی ها و پای های میوه، تمامشان مضر و زیان بخشند، نه قدرت پاک کنندگی (سم زدایی) دارند و نه مغذیند. بلکه مسموم و تولید کننده های اسید در بدنند. حتی ممکن است به پوسته های نازک و حساس درونی اعضاء بدن آسیب برسانند. آنها را بدن را وادار می کنند که انرژی باارزش خود را صرف خنثی کردن اسید تولید شده آنها و دفعش از بدن کند. نکته مهم این است که میوه ها طبیعتی بسیار ظریف و حساس دارند. پختن ارزش های درونی و قوت و نیروی میوه را نابود می کند.

بحثی نیست که فلسفه تغذیه سالم (خوردن میوه را رد می کند) و بهداشت طبیعی در این نکته توافق ندارند. بیشتر از 10 سال است که به طور خصوصی طبابت می کنم و در این مدت امکان این را داشته ام که دهها مشتاق تغذیه سالم را راهنمایی و هدایت کنم.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: