تاثیرات نامطلوب آلودگی هوا بر سلامت انسان

هوای آلوده، همچنانکه وارد دستگاه تنفسی انسان شده و آن را به بیماریهای گوناگونی مبتلا می سازد و آمار بیماریهای مختلف را در سطح جهان بالا برده است در لابلای موها نیز قرارگرفته، با چربی و عرق پوست سر عجین شده، و محیطی خفقانی برای پوست سر مهیا می کند، که راه تنفس طبیعی را بر آن می بندد، و موجب بروز بیماریهای مختلف پوست و مو می گردد.

در اینجا مسئله ای را که باید در نظر داشت، اینست که اثرات هوای آلوده بر بدن افراد مختلف یک شهر یا اجتماع (روستاها، عشایر و غیره) متفاوت است، که نتیجه ی تفاوت میزان مقاومت آنها در مقابل هوای آلوده می باشد.حتی اشخاص مبتلا به بیماریهای مختلف نیز، واکنشهای یکسانی در برابر آلودگی هوا از خود نشان نمی دهند . همچنین عکس العمل افراد، بسته به اعتیاد به سیگار یا عدم آن، نیز گوناگون و ناهمگون می باشد. علاوه بر این موارد، میزان تماس افراد جامعه با مواد مختلف آلوده کننده ی هوا، بسته به شغل و محیط کارشان با یکدیگر تا حدودی فرق دارد، چنان که کارکنان ادارات و .... ، که مجهز به دستگاههای تصفیه هوا باشند، در معرض استنشاق مقداری کمتری از مواد آلوده ی موجود در هوا قرار می گیرند، در حالیکه مأمورین کنترل و پلیس راهنمایی، کارگران، و سایر کسانیکه به مقتضای شغل خود در معرض تنفس دود و هوای آلوده به سموم مختلف ناشی از وسایط نقلیه، کارگاهها و مراکز تولید و صنعتی هستند، بیشتر در معرض خطر می باشند. در نتیجه اینگونه افراد بیشتر در معرض تهاجم عوامل آلوده ی موثر در ریزش مو ها قرار می گیرند.

تاکنون در مورد آلودگی هوا و شرایط مخاطره آمیز محیط زیست، سخنان بسیاری از سوی صاحب نظران و متخصصان فنی گفته شده، و مطالب جالبی نشر یافته است، و ما برای آشنائی خوانندگان، با اثرات زیانبار آلودگی هوا، فرازهایی از نظرات بعضی از عالمان و کارشناسان را در زیر می آوریم، آنگاه به دنباله ی بحث اختصاصی خود، درباره عواقب ناگوار آلودگی هوا، در موهای سر مطالبی را بیان خواهیم داشت.

از سال 1950 مطالعات و بررسی های علمی بر روی اثرات غبارها، گازها، بخارات و سایر مواد آلوده کننده بر سلامتی کارگران در محیط صنعتی آغاز گردید.

ارقام حداکثر مجاز برای موادآلوده کننده در محیط صنعتی از نتیجه مطالعات فوق به دست آمد، و ارقام حداکثر مجازی که در (سال 1972) برای آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفت، مشابه ارقام حداکثر مجاز محیط صنعتی بوده است، با این تفاوت که در محیط صنعتی مدت اثرات ذرات در مدت 8 ساعت در روز، در طی 5 روز در هفته برای کارگران مورد مطالعه قرار می گیرد، در صورتیکه استانداردهای هوای شهرها برای مدت 24 ساعت در ظرف 7 روز در هفته برای اشخاص در کلیه سنین و در کلیه درجات بیماری در نظر گرفته می شود.

سازمان بهداشت جهانی ، وابسته به سازمان ملل متحد در سال 1963 بررسی های کشورهای مختلف را در زمینه ی آلودگی هوا مورد مطالعه قرار داد، و نتیجه این مطالعات نشان داد، که گرچه طرز تفسیر و نتیجه گیری در بیشتر کشورها مشابه هم می باشد، ولی نحوه ی به کار بردن اصطلاحات و تعاریف مختلف و هم چنین وجود ناهماهنگی در روشهای نمونه گیری و نبودن یکنواختی در نامگذاری، اختلاف ظاهری در نتایج را باعث می شود.

بدین جهت سازمان بهداشت جهانی برنامه ای جهت یکنواختی و استانداردکردن دستگاهها، روشها، نامگذاری و تفسیر نتایج در سطح جهانی در پیش گرفت، و مخصوصاً توصیه نمود، که محققان آلودگی هوا، نتایج بررسی های خود را چه در زمینه ی اندازه گیری آلودگی هوا، و چه در زمینه ی مطالعه ی اثرات آنها بر سلامتی انسان، با به کار بردن اصطلاحات و تعاریف دقیق و روشن، و با آمار و ارقام صحیح تشریح نمایند. امروزه، توجه دانشمندان بیشتر معطوف براثر مقادیر نسبتاً کمتر مواد آلوده کننده ی هوا بر سلامت انسان می باشد، تا بدین وسیله، معلوم کنند، که غلظت های معمولی مواد آلوده در هوای شهرما و ... که ساکنین آنهابرای هفته ها، ماهها و یا حتی سالها، در معرض استنشاق آن هستند، چه اثری در ایجاد و یا تشدید بیماریهای بخصوص دستگاههای تنفس و گردش خون دارد.

اینکه همواره بیماریهای ریوی و تنفسی با ناراحتهای قلبی و گردش خونبرده می شود، به علت ارتباط نزدیک آنهاست، یعنی بیماریهای ریه تدریجاً بر قلب نیز اثر می گذارند، و در نتیجه مبتلایان به امراض مزمن ریوی، در مراحل نهایی بیماری خود، دچار نارسائیهای قلبی نیز می گردند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: