امگا-9 نیز مانند امگا -3 و امگا -6 جزو اسیدهای چرب غیراشباع مرکب می باشد ولی تفاوت آن با دو مورد قبل در محل اتصالات پیوند کربنی با پیوند دوگانه آن در زنجیره فرمول شیمیایی است. همان گونه که گفته شد قرار گرفتن پیوند دوگانه در بین اتم کربن های 3 و 4 ، باعث تشکیل مولکول امگا-3 و جابجا کردن آن و قرار گرفتن پیوند دوگانه بین دو اتم کربن 6 و 7، مولکول اسید چرب امگا-6 و قرار گرفتن پیوند دوگانه بین دو اتم کربن 9 و 10، مولکول اسید چرب امگا-9 تشکیل می شود. منبع مهم و اصلی اسید چرب امگا-9، روغن زیتون است پس از آن می توان آن را در روغن بادام، روغن بادام زمینی، فندق، و میوه آووکادو پیدا کرد.

در بسیاری موارد در علم تغذیه، از موفقیت های رژیم مدیترانه ای، صحبت به عمل آمده است. کم بودن سکته های قلبی و مغزی و امراض قلبی-عروقی در حاشیه مدیترانه، اهمیت رژیم تغذیه ای ساکنان آن منطقه را نشان می دهد. در این منطقه مصرف روغن زیتون که حاوی اسید چرب امگا-9 است نسبت به سایر مناطق بالاتر بوده که خود عاملی جهت پیشگیری از امراض قلبی – عروقی و به دنبال ان کاهش سکته ها می باشد. امروزه به اثبات رسیده است که امگا -9 (مصرف روغن زیتون و ... ) مانع از بروز آرتریواسکلروز (تنگی عروق) می گردد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: