مقادیر خاصیت background در زبان طراحی css

صفت کاربردی background که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 10 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار background-color
  2. مقدار background-image
  3. مقدار background-position
  4. مقدار background-size
  5. مقدار background-repeat
  6. مقدار background-origin
  7. مقدار background-clip
  8. مقدار background-attachment
  9. مقدار initial
  10. مقدار inherit

مقدار background-color درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-color قرار دهیم، در این حالت می توانیم یک رنگ پس زمینه برای تگ html مربوطه تعریف کنیم.

مثال براساس مقدار background-color برای خاصیت background

div{background:red;}

مقدار background-image درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-image قرار دهیم، می توانیم یک یا چند تصویر روی هم را به عنوان پس زمینه تگ html تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-image برای خاصیت background

div{background:url(“Siteamoozi.gif”);}

مقدار background-position درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-position قرار دهیم، می توانیم مکان یک پس زمینه را بر روی تگ html تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-position برای خاصیت background

div{background:left center;}

مقدار background-size درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-size قرار دهیم، می توانیم اندازه تصویر پس زمینه یک تگ html را تعیین نماییم.

مثال براساس مقدار background-size برای خاصیت background

div{background:40% 30%;}

مقدار background-repeat درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-repeat قرار دهیم، می توانیم تعیین کنیم که تصویر پس زمینه تکرار شود یا نه و یا اینکه چگونه تکرار شود .

مثال براساس مقدار background-repeat برای خاصیت background

div{background:no-repeat;}

مقدار background-origin درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-origin قرار دهیم،

مثال براساس مقدار background-origin برای خاصیت background

div{background:content-box;}

مقدار background-clip درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-clip قرار دهیم، می توانیم تعیین کنیم که شروع ترسیم پس زمینه تگ html در کدام ناحیه باشد.

مثال براساس مقدار background-clip برای خاصیت background

div{background:border-box;}

مقدار background-attachment درون خاصیت background در زبان css

اگر خاصیت background را برابر با مقدار background-attachment قرار دهیم، می توانیم تنظیم نماییم اگر صفحه وب Scroll دارد، تصویر پس زمینه در اسکرول به بالا و پایین در جای خود ثابت بماند یا خیر.

مثال براساس مقدار background-attachment برای خاصیت background

div{background:fixed;}

مقدار initial درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت background در زبان سی اس اس

اگر خاصیت background را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه ، خصوصیت مذکور را از والد پدری خود به ارث می برد.

آموزش طراحی سایت

آموزش php

آموزش css

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: