عملکرد بیولوژیک اولیه دستگاه تناسلی مؤنث تولید فرزند است. اما اندام های جنسی نقش مهمی در سلامت جسمی زنان بازی می کنند. حفظ سلامت مناسب دستگاه تناسلی از اهمیت زیادی برخوردار است. برای اینف منظور باید فرد مراجعات منظم پزشکی و آزمایشات لازم را انجام دهد. آگاهی از چگونگی عملکرد سیستم تناسلی مونث می تواند در فهم تغییرات طبیعی که در زندگی زنان پدید می آید به شما کمک نماید.

اعضای تناسلی

دستگاه تناسلی مؤنث از اعضایی که برای تولیدمثل لازم هستند تشکیل شده است. این اعضاء شامل دو تخمدان، لوله های فالوپ، رحم و اعضای تناسلی خارجی هستند.

تخمدان ها

تخمدان ها در قسمت تحتانی لگن زنان واقع شده اند (حدود 4 یا 5 اینچ پایین تر از کمر).

قبل از تولد جنین مؤنث دارای صدها هزار تخمک می باشد که بسیاری از آنها قبل از تولد از بین می روند. در هنگام تولد نوزاد دختر، تخمدان های وی دارای تمامی تخمک هایی که احتیاج دارد، هستند. با شروع بلوغ، تخمدان ها به طور منظم یک تخمک به لوله های فالوپ آزاد می کنند. این پروسه تخمک گذاری نام دارد. تخمدان ها همچنین هورمون های جنسی مؤنث (استروژن و پروژسترن) که در تکامل و حفظ صفات جنسی فرد مؤنث دخیل هستند را تولید می نماید.

تخمدان ها به طور مداوم در سال های باروری اندازه شان تغییر می یابد، محدوده نرمال از اندازه یک بادام تا اندازه یک گرد و متفاوت است.

لوله های فالوپ

بین هر تخمدان و رحم یک لوله نازک 4 یا 5 اینچی قرار دارد که به اسم لوله فالوپ است. هر لوله عریض تر از یک سوزن نیست.

لقاح در داخل لوله فالوپ رخ می دهد و آن محلی است که اسپرم وارد تخمکی که از یک تخمدان آزاد شده می گردد. تخمک بارور شده سپس از درون لوله به پایین مهاجرت می کند تا وارد رحم شود.

رحم

رحم عضوی گلابی شکل است که طولی حدود 6 سانتی متر در زن غیرحامله دارد. دیواره های رحم ضخیم هستند و از جنس عضله می باشند. وقتی تخمک بارور شده به رحم می رسد به درون دیواره رحم کاشته شده، شروع به تکامل یافتن به سمت کودک می نماید. اگر تخمک بارور نشود، از بین می رود و مخاط رحم نیز در طی قاعدگی ریزش می نماید.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: