معنای دقیق پروستاتیت التهاب پروستات است. میکرب یا سایر میکروارگانیسم ها می توانند باعث ایجاد این بیماری شوند یا این بیماری می تواند از عواملی غیر از میکربها ناشی شود. بنابراین دو نوع التهاب پروستات وجود دارد : غیر میکربی یا غیر عفونی و میکربی یا عفونی.

بعضی مباحث مفصل پزشکی را کنار گذاشته و در اینجا به دو موضوع التهاب غیر میکربی پروستات و التهاب میکربی پروستات بسنده می کنیم.

اما در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که اصطلاح پروستاتیت در برگیرنده معانی فراوانی است و در مورد تعدادی از حالات و عفونتهای مجاری ادرار به کار می رود. چون مثانه و پروستات از طریق پیشابراه به هم متصل می شوند اختلالاتی که هر یک از این دو را در گیر کند علائم مشترکی بروز می دهد.

التهاب غیرمیکربی پروستات چیست ؟

این التهاب شایع ترین نوع التهاب پروستات است. همچنان که از نام آن برمی آید، یک بیماری یا یک عفونت نیست بلکه یک حالت خاص است.پزشکان معمولاً التهاب غیرمیکربی پروستات را به دو گروه تقسیم می کنند : التهاب احتقانی پروستات (که گاهی پروستاتواستازیز نامیده می شود و معنای تحت الفظی آن «اختلال پروستات» می باشد) و دیگری پروستاتودینیا (که به معنای پروستات دردناک است).

التهاب احتقانی پروستات هنگامی روی می دهد که ترشحات بیش از حد معمول پروستات-یک ترشح شیری رنگ که وارد منی می شود- به جای انزال از بدن، در غده پروستات تجمع یابد. گفته می شودکه این پروستات محتقن یا پرخون است.پروستاتودینیا اصطلاحی است برای توصیف حالتی که به نظر رسد درد از پروستات منشأ می گیرد. اما بیشتر احتمال دارد درد از عضلات کف لگن باشد. درد می تواند از التهاب یک یا چند استخوان لگن یا از یک بیماری راست روده ناشی شود. در این حالت احتمالاً خود پروستات طبیعی است.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: