از دید سنتی هم پروستات برداری باز و هم بسته روشهای کاملاً بی خطری شمرده می شوند که بسیار به ندرت منجر به مرگ یا عوارضی می شوند. بررسیهای مختلف میزان مرگ و میر در اولین ماه بعد از هر دو عمل را در حدود یک درصد گزارش می دهند. این میزان در مردان بین 60 تا 70 سال کمتر و مردان بین 80 تا 90 سال بیشتر است. اما ونبرگ، روس و سایر محققینی که اظهارات 4 هزار و 600 مرد بالای 65 سال را که در اواسط دهه 70 در مانینوبا یا ماین تحت عمل پروستات برداری قرار گرفته بودند، بررسی کردند، میزان مرگ و میر بالاتری را گزارش دادند. سه ماه بعد از عمل، چه یک برداشت پروستات از طریق پیشابراه یا یک پروستات برداری باز، میزان مرگ و میر بالاتر از میزان مورد انتظار بود.

آیا محققین توضیحی برای بالا بودن میزان مرگ و میرها ارائه دادند ؟

به نظر می رسد عمده ترین عامل محلی است که جراحی در آنجا انجام می شود. مردانی که در بیمارستانهای کوچکتر (دارای کمتر از 150 تخت) تحت عمل قرار گرفته بودند، احتمال مرگ و میر آنها در 3ماه بعداز عمل 8 ر 1 برابر مردانی بود که در بیمارستانهای دارای 300 تخت یا بیشتر جراحی شده بودند. بر مبنای گزارشهای محققینی که یافته های آنان در مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شده است، میزان بالای مرگ و میر پس از پروستات برداری و تغییر آن با نوع بیمارستانها می رساند که این جراحی نباید یک جراحی کوچک یا کم خطر در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، کیفیت ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و بیمارستانها عامل تعیین کننده ای بوده است.

پس برداشت پروستات از طریق پیشابراه و پروستات برداری باز خطر تقریباً یکسانی دارند ؟

بررسی ذکر شده این چنین مفهومی داشت. اما بررسیهای دیگری به وسیله همان محققین نشان داد که برداشت پروستات از طریق پیشابراه ممکن است عملاً خطر بیشتری داشته باشد بررسی راس که ما قبلاً ذکر کردیم میزان بالاتری از انجام دومین عمل پروستات برداری را نشان می دهد. این بررسی همچنین بیانگر آن است که برداشت پروستات از طریق پیشابراه ممکن است ایمنی کمتری از جراحی باز داشته باشد. این بررسی گزارش می دهد که میزان مرگ و میر در پنج سال بعد از عمل در مردانی که تحت عمل برداشت پروستات از طریق پیشابراه قرار گرفتند پیش از مردانی بود که مورد عمل پروستات برداری باز قرارگرفتند.

با این همه پس از تثبیت «ضریب خطر» اطلاعات حاکی از این مطلب که بیمارانی که تحت عمل پروستات برداری باز قرار می گیرند سالم ترند، محققین دریافتند که احتمال مرگ مردانی که تحت عمل برداشت پروستات از طریق پیشابراه قرار گرفته بودند در عرض 5 سال 5 ر 1 بیشتر از آنهایی بود که تحت عمل جراحی باز قرار گرفته بودند.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید: